Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Κύπρος

Europe Direct - Κύπρος

Κέντρο ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης (EDC)

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

quicktabs contact points

Κύπρος EDIC

Europe Direct Larnaca

Square King’s Paul & Zenon Kitieos no. 1, P.O. Box 6023

+357 24 620993

8:00-15:00

http://www.eudirectlarnaca.eu

Europe Direct Limassol

Cyprus University of Technology, Research and International Collaboration Services, 5 Nikou Ksiouta and Athinon St., 3040 Limassol

+357 2500 2027/2044

http://europedirect.cut.ac.cy

Europe Direct Nicosia

28 Marcou Dracou Street

+357 22445740 (extension no. 111) / 0090 548 834 5740

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday 10am-2pm, Thursday 1-5pm

https://ednetwork.ec.europa.eu/www.http%3A//europedirectnicosia.eu/

Europe Direct Pafos

28th of October Square, 8100 Pafos, Cyprus

+35 726 935500

Monday - Friday
07:30 - 15:00

http://www.pafoseuropedirect.eu

Κύπρος EDC

European Documentation Centre University of Cyprus Library

University of Cyprus Library, 75 Kallipoleos Str, PO Box 20537, 1678 Nicosia

+357 22895175

Mon-Fri 08:30-14:30

http://library.ucy.ac.cy/el/services/european-documentation-centre

European Documentation Centre University of Nicosia

46 Avenue, Μακεδονίτισσης, Nicosia, 24005, Cyprus

+357 22 84 21 04/00

Mon-Fri 08.00-17.00

http://www.library.unic.ac.cy/unicedc.html

Back to top