Uniunea Europeană

Instituții, organisme și agenții - Date de contact, posibilități de vizitare

Instituții, organisme și agenții - Date de contact, posibilități de vizitare

Instituţii şi organisme

Consiliul Uniunii Europene
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Banca Centrală Europeană (BCE)
Comisia Europeană
Comitetul European al Regiunilor
Consiliul European
Curtea Europeană de Conturi
Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD)
Autorităţea Europeana pentru Protecţia Datelor
Comitetul Economic şi Social European
Serviciul European de Acțiune Externă
Banca Europeană de Investiţii
Ombudsmanul European
Parlamentul European (Bruxelles)
Parlamentul European (Luxemburg)
Parlamentul European (Strasbourg)

Agenţii

Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante(OCSP)
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură(EACEA)
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(EU-OSHA)
Biroul European de Sprijin pentru Azil(EASO)
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei(AESA)
Autoritatea Bancară Europeană(ABE)
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor(ECDC)
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(Cedefop)
Agenţia Europeană pentru Produse Chimice(ECHA)
Agenţia Europeană de Apărare (AEA)
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului(EFCA)
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară(EFSA)
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă(Eurofound)
Agenţia GNSS European (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi(EIGE)
Institutul European de Inovare şi Tehnologie(EIT)
AEAPO(Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale)
European Labour Authority (ELA)
Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă(EMSA)
Agenţia Europeană pentru Medicamente(EMA)
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie(OEDT)
Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare(ERCEA)
Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe(AEVMP)
Fundaţia Europeană de Formare(ETF)
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(FRA)
Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă(eu-LISA)
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (AEF)
Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene(ISSUE)
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală(EUIPO)
Centrul Satelitar al Uniunii Europene(Satcen)
Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele(INEA)
Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)
Agenţia Executivă pentru Cercetare(REA)
Întreprinderea comună SESAR
Comitetul unic de rezoluție(SRB)
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(CdT)
Back to top