Europese Unie

Instellingen en organen: contact en bezoeken

Instellingen en organen: contact en bezoeken

Instellingen en organen

Raad van de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie
Europese Centrale Bank (ECB)
Europese Commissie
Europees Comité van de Regio's
Europese Raad
De Europese Rekenkamer
Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Europees Economisch en Sociaal Comité
Europese Dienst voor extern optreden
Europese Investeringsbank
Europees ombudsman
Europees Parlement (Brussel)
Europees Parlement (Luxemburg)
Europees Parlement (Straatsburg)

Instanties

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Communautair Bureau voor plantenrassen(CBP)
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur(EACEA)
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk(EU-OSHA)
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken(EASO)
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart(EASA)
Europese Bankautoriteit(EBA)
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding(ECDC)
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(Cedefop)
Europees Agentschap voor chemische stoffen(ECHA)
Europees Defensieagentschap (EDA)
Europees Milieuagentschap (EMA)
Europees Bureau voor visserijcontrole(EFCA)
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA)
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(Eurofound)
Europees GNSS-Agentschap (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Europees Instituut voor gendergelijkheid(EIGE)
Europees instituut voor innovatie en technologie(EIT)
EAVB(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)
European Labour Authority (ELA)
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid(EMSA)
Europees Geneesmiddelenbureau(EMA)
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(EWDD)
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad(ERCEA)
Europese Autoriteit voor effecten en markten(EAEM)
Europese Stichting voor opleiding(ETF)
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA)
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten(FRA)
Europees Agentschap voor grootschalige IT-systemen(eu-LISA)
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Europees Instituut voor veiligheidsstudies(IVSEU)
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie(EUIPO)
Satellietcentrum van de Europese Unie(Satcen)
Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken(INEA)
Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Bureau van Berec))
Uitvoerend Agentschap Onderzoek(REA)
Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad(GAR)
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(CdT)
Back to top