Unjoni Ewropea

Istituzzjonijiet, korpi u aġenziji – kuntatt u dettalji għal żjara

Istituzzjonijiet, korpi u aġenziji – kuntatt u dettalji għal żjara

Istituzzjonijiet u entitajiet

il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)
il-Kummissjoni Ewropea
Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
il-Kunsill Ewropew
Qorti tal-Awdituri tal-UE
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB)
il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
il-Bank Ewropew tal-Investiment
Ombudsman Ewropew
Il-Parlament Ewropew, (Brussell)
Il-Parlament Ewropew (il-Lussemburgu)
Il-Parlament Ewropew (Strasburgu)

Aġenziji

Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
l-Uffi ċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta' Pjanti(CPVO)
l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
l-Aġenzija Eżekuttiva ta’ l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura(EACEA)
l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol(OSHA)
l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil(EASO)
l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni(EASA)
Awtorità Bankarja Ewropea(ABE)
l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni u Kontroll tal-Mard(ECDC)
iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali(Cedefop)
l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika(ECHA)
Aġenzija Ewropea għad-Difiża (AED)
l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (AEA)
l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd(EFCA)
l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel(EFSA)
il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol(Eurofound)
l-Aġenzija Ewropea GNSS (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi(EIGE)
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija(EIT)
AEAPX(Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol)
European Labour Authority (ELA)
l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima(EMSA)
l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini(EMA)
iċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi(EMCDDA)
l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka(ERCEA)
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq(AETS)
il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ(ETF)
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA)
l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea(FRA)
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal sistemi tal-IT fuq skala kbira(eu-LISA)
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà(EUISS)
Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea(EUIPO)
iċ-Ċentru Satellitari ta' l-Unjoni Ewropea(Satcen)
l-Aġenzija Eżekuttiva għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fużjoni għall-Enerġija
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks(INEA)
l-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ( l-Uffiċċju BEREC)
l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka(REA)
Impriża Konġunta SESAR
il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni(BUR)
iċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea(CdT)
Back to top