Europos Sąjunga

Institucijų, įstaigų ir agentūrų kontaktiniai duomenys ir informacija apie galimybes apsilankyti

Institucijų, įstaigų ir agentūrų kontaktiniai duomenys ir informacija apie galimybes apsilankyti

Institucijos ir įstaigos

Europos Sąjungos Taryba
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Centrinis Bankas (ECB)
Europos Komisija
Europos regionų komitetas
Europos Vadovų Taryba
ES Audito Rūmai
Europa Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV)
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Europos išorės veiksmų tarnyba
Europos investicijų bankas
Europos ombudsmenas
Europos Parlamentas (Briuselis)
Europos Parlamentas (Liuksemburgas)
Europos Parlamentas (Strasbūras)

Agentūros

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Bendrijos augalų veislių tarnyba(BAVT)
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga(EACEA)
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra(EU-OSHA)
Europos prieglobsčio paramos biuras(EASO)
Europos aviacijos saugos agentūra(EASA)
Europos bankininkystės institucija(EBI)
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras(ECDC)
Europos profesinio mokymo plėtros centras(Cedefop)
Europos cheminių medžiagų agentūra(ECHA)
Europos gynybos agentūra (EGA)
Europos aplinkos agentūra(EAA)
Europos žuvininkystės kontrolės agentūra(EFCA)
Europos maisto saugos tarnyba(EFSA)
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas(Eurofound)
Europos GNSS agentūra(GSA)
Europos lyčių lygybės institutas(EIGE)
Europos inovacijos ir technologijos institutas(EIT)
EDPPI(Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)
European Labour Authority (ELA)
Europosjūrų saugumoagenta(EMSA)
Europos vaistų agentūra(EMA)
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras(ENNSC)
Europos policijos biuras(Europolas)
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga(ERCEA)
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija(EVPRI)
Europos mokymo fondas(ETF)
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūr (Eurojustas)
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra(FRA)
Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų agentūra(eu-LISA)
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)
Europos saugumo studijų institutas(ESSSI)
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba(EUIPO)
Europos Sąjungos palydovų centras(Satcen)
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga(INEA)
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)
Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga(REA)
Bendroji įmonė SESAR
Bendra pertvarkymo valdyba(BPV)
Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras(CdT)
Back to top