Európai Unió

Intézmények, szervek és ügynökségek – kapcsolatfelvétel és látogatás

Intézmények, szervek és ügynökségek – kapcsolatfelvétel és látogatás

Intézmények és szervek

Az Európai Unió Tanácsa
az Európai Unió Bírósága
Európai Központi Bank (EKB)
Európai Bizottság
Régiók Európai Bizottsága
Európai Tanács
Európai Számvevőszék
Európai Adatvédelmi Testület
Az Európai Adatvédelmi Biztos
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Európai Külügyi Szolgálat
Európai Beruházási Bank
Európai ombudsman
Európai Parlament (Brüsszel)
Európai Parlament (Luxembourg)
Európai Parlament (Strasbourg)

Ügynökségek

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Közösségi Növényfajta-hivatal(CPVO)
Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség(EACEA)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség(EU-OSHA)
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal(EASO)
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség(EASA)
Európai Bankhatóság(EBH)
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ(ECDC)
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ(Cedefop)
Európai Vegyianyag-ügynökség(ECHA)
Európai Védelmi Ügynökség (EDA)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal(EFCA)
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság(EFSA)
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért(Eurofound)
Európai GNSS Ügynökség (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete(EIGE)
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet(EIT)
EIOPA(Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság)
European Labour Authority (ELA)
Európai Tengerbiztonsági Ügynökség(EMSA)
Európai Gyógyszerügynökség(EMA)
Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfi gyelőközpontja(EMCDDA)
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége(ERCEA)
Európai Értékpapír-piaci Hatóság(ESMA)
Európai Képzési Alapítvány(ETF)
Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)
Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége(FRA)
Az Európai Unió nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó ügynöksége(eu-LISA)
A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete(EUISS)
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala(EUIPO)
Európai Unió Műholdközpontja(Satcen)
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Fusion for Energy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség(INEA)
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)
Kutatási Végrehajtó Ügynökség(REA)
SESAR közös vállalkozás
Egységes Szanálási Testület(ESZT)
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja(CdT)
Back to top