Evropská unie

Orgány, instituce a agentury – kontaktní údaje a informace pro návštěvníky

Orgány, instituce a agentury – kontaktní údaje a informace pro návštěvníky

Orgány a instituce Evropské unie

Rada Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie
Evropská centrální banka (ECB)
Evropská komise
Evropský výbor regionů
Evropská rada
Účetní dvůr Evropské unie
European Data Protection Board (EDPB)
Evropský inspektor ochrany údajů
Evropský hospodářský a sociální výbor
Evropská služba pro vnější činnost
Evropská investiční banka
Evropský veřejný ochránce práv
Evropský parlament (Brusel)
Evropský parlament (Lucemburk)
Evropský parlament (Štrasburk)

Agentury

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(ACER)
BBI Joint Undertaking
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Odrůdový úřad Společenství(CPVO)
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast(EACEA)
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(EU-OSHA)
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu(EASO)
Evropská agentura pro bezpečnost letectví(EASA)
Evropský orgán pro bankovnictví(EBA)
Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí(ECDC)
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání(Cedefop)
Evropská agentura pro chemické látky(ECHA)
Evropská obranná agentura (EDA)
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu(EFCA)
Evropský úřad pro bezpečnost potravin(EFSA)
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(Eurofound)
Agentura pro evropský GNSS (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Evropský institut pro rovnost žen a mužů(EIGE)
Evropský inovační a technologický institut(EIT)
EIOPA(Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)
European Labour Authority (ELA)
Evropská agentura pro námořní bezpečnost(EMSA)
Evropská agentura pro léčiva(EMA)
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost(EMCDDA)
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum(ERCEA)
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy(ESMA)
Evropská nadace odborného vzdělávání(ETF)
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)
Agentura Evropské unie pro základní práva(FRA)
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů(eu-LISA)
Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia(EUISS)
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví(EUIPO)
Satelitní středisko Evropské unie(Satcen)
Výkonná agentura pro malé a střední podniky(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Energie z jaderné syntézy
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť(INEA)
Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)
Výkonná agentura pro výzkum(REA)
Společný podnik SESAR
Jednotný výbor pro řešení krizí(SRB)
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie(CdT)
Back to top