Europeiska Unionen

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Vi månar om ditt privatliv. Vi har strikta säkerhetskontroller så att inte vem som helst kommer åt dina personuppgifter. Vi lämnar inte heller ut uppgifterna till tredje part.

Beskrivning av tjänsten

Europa direkts kontaktcentrum är en informationstjänst som svarar på allmänna frågor om EU från allmänhet och företag, och tipsar om andra möjligheter att få råd och information.

Hur används uppgifterna?

Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för att kunna svara dig, dvs. för- och efternamn, kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer om du vill bli uppringd) och vilket språk du vill få svar på. I vissa fall måste du också ange i vilket land du bor, nationalitet, kön, ålder, bransch och typ av organisation.

 

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

De medarbetare på EU-kommissionen som ansvarar för tjänsten Europa direkt har tillgång till dina personuppgifter i databasen. Din fråga lagras på en server som vår underleverantör Communi-K (Serco Belgium & Tipik) sköter, och skickas eventuellt vidare med e-post till den som ska besvara frågan.

Underleverantören har ingått ett avtal med EU-kommissionen som innebär att de är juridiskt skyldiga att följa gällande lagstiftning om skydd och behandling av personuppgifter, särskilt förordning (EG) nr 45/2001.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje man.

 

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Inom kommissionen kan uppgifterna nås av särskilt betrodda tjänstemän som går in med hjälp av användarnamn och lösenord, och av den underleverantör som svarar för de tekniska aspekterna.

Utanför kommissionen är det bara den personal på Communi-K som svarar på frågor eller ansvarar för tekniskt underhåll som har tillgång till personuppgifterna genom att ange användarnamn och lösenord.

Driften av servrarna där personuppgifterna lagras följer de säkerhetsregler som kommissionens direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt för denna typ av servrar och tjänster.

Skydd av personuppgifter

Registeransvarig för Europa direkts databas är Alessandro Giordani, chef för enheten för kontakter med allmänheten vid EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation.

Om du har frågor om de uppgifter du lämnat, kontakta den registeransvarige.

Det kan hända att din fråga vidarebefordras till en tjänsteman hos EU:s institutioner/organ eller en nationell eller lokal myndighet, om vi tror att de kan besvara den.

Om din fråga gäller dina rättigheter enligt EU:s lagstiftning, kan den vidarebefordras till Ditt Europa – Rådgivning, som också är en kommissionsavdelning.

Om det visar sig att du behöver hjälp av nationella myndigheter för att lösa problemet, kan Ditt Europa – Rådgivning vidarebefordra ärendet till Solvit. Det är ett nätverk som hjälper enskilda eller företag som får problem när myndigheter i ett annat land inte tillämpar EU-reglerna korrekt.

Om din fråga gäller Europaparlamentet, kan den komma att vidarebefordras till parlamentets upplysningstjänst. På samma sätt kan parlamentet vidarebefordra sina frågor till Europa direkt.

Du kommer att informeras om vem som har hand om ärendet.

Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du har ingen direkt tillgång till de uppgifter som lagras i vår server. Om du vill ändra eller radera dina personuppgifter, eller om du vill veta vilka personuppgifter som lagrats, kan du skicka ett meddelande till oss.

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Alla personuppgifter som kommissionen eller underleverantören har fått in och lagrat raderas efter fem år.

Prenumerera på utskick från Europa direkt

Genom att anmäla dig till Europa direkts sändlista får du aktuell information om EU.

Kryssa i rutan ”Jag godkänner att ni skickar information via mejl” i frågeformuläret så läggs dina uppgifter in i kommissionens databas med sändlistor.

Du kan när som helst ändra
• dina inloggningsuppgifter (e-postadress eller lösenord)
• dina personuppgifter
• din prenumeration.
Du kan också stryka dig helt från sändlistan.

Dina uppgifter sparas i databasen tills du avbryter prenumerationen och kan ses av den kommissionspersonal som ansvarar för Europa direkts kontaktcentrum.

Övriga upplysningar

Läs mer i det rättsliga meddelande som finns på alla sidor på Europawebbplatsen.

Back to top