Európska únia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje podliehajú prísnej bezpečnostnej kontrole a neposkytujeme ich tretím stranám.

Vymedzenie rozsahu služby

Kontaktné centrum Europe Direct je informačná služba pre jednotlivcov a podniky, ktorá poskytuje personalizované odpovede na všeobecné otázky o EÚ. Používateľov takisto odkazuje na ďalšie relevantné zdroje informácií alebo poradenstva.

Identifikačné údaje

Vaše osobné údaje zbierame a spracovávame len za účelom vybavenia vašej otázky. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade, že žiadate o spätné zavolanie), uprednostňovaný jazyk. V určitých prípadoch sú povinné aj tieto údaje: krajina trvalého pobytu, národnosť, pohlavie, vek, ekonomická kategória a typ organizácie.

 

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

K vašim údajom, ktoré uchovávame vo forme databázy, majú prístup pracovníci Komisie, ktorí sú zodpovední za poskytovanie služby Europe Direct. Vaša žiadosť o informácie sa uchová na serveri nášho zmluvného partnera (Communi-K: Serco Belgium & Tipik) a môže sa poslať e-mailom príslušnému úradníkovi EÚ, ktorý je zodpovedný za prípravu odpovede.

Externý zmluvný partner podpísal zmluvu s Európskou komisiou, ktorá ho právne zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov a ich spracovania a najmä nariadenie (ES) č. 45/2001.

Žiadne osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

 

Ako chránime a zabezpečujeme vaše informácie?

V rámci Komisie majú prístup k údajom kompetentní úradníci Komisie vybavení používateľským menom a heslom a zmluvní zamestnanci zodpovední za technické aspekty služby.

Mimo Komisie majú prístup k vašim osobným údajom, taktiež zadaním používateľského mena a hesla, len zamestnanci zmluvného partnera – Communi-K zodpovední za odosielanie odpovedí alebo technickú údržbu.

Fungovanie serverov obsahujúcich vaše osobné údaje je v súlade s bezpečnostnými nariadeniami a ustanoveniami Komisie, ktoré pre dané služby a servery určilo riaditeľstvo Komisie pre bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov

Na spravovanie databázy kontaktného centra Europe Direct dohliada kontrolór, Alessandro Giordani, vedúci oddelenia – Kontakt s občanmi, Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, Európska komisia.

Ak máte otázky v súvislosti s údajmi, ktoré ste poskytli, obráťte sa na kontrolóra.

V prípade potreby vaše otázky pošleme zodpovednému úradníkovi inštitúcií alebo orgánov EÚ (na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni), ktorý pozná odpoveď na vašu otázku.

Ak sa vaša otázka týka vašich práv vyplývajúcich z legislatívy EÚ, môže byť zaslaná inej službe Európskej komisie s názvom Vaša Európa – Poradenstvo.

Ak sa po preskúmaní vašej žiadosti o radu zistí, že potrebujete na vyriešenie vášho problému pomoc od vnútroštátnych orgánov, Vaša Európa – Poradenstvo môže váš prípad posunúť službe SOLVIT (poradenská sieť, ktorá sa zaoberá riešením problémov medzi jednotlivcami alebo spoločnosťami a verejnými orgánmi v inej krajine, v prípade, že existuje podozrenie nesprávneho uplatňovania právnych predpisov EÚ).

Ak sa vaša otázka týka Európskeho parlamentu, môže byť postúpená na vybavenie jeho informačnej službe pre občanov. Takisto informačná služba pre občanov Európskeho parlamentu (CITES) môže postúpiť otázky službe Europe Direct.

O akomkoľvek pohybe vašich údajov medzi týmito službami budete informovaní.

Prístup k vašim osobným údajom

K uloženým údajom nemáte priamy prístup. Ak si želáte upraviť alebo vymazať svoje osobné údaje, alebo chcete zistiť, ktoré osobné údaje o vás uchovávame, pošlite nám e-mail.

Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Všetky osobné údaje, ktoré prijme a uchová Komisia alebo zmluvný partner, sa vymazávajú po uplynutí 5 rokov.

Prihlásenie sa do zoznamu adresátov služby Europe Direct

Táto služba je určená všetkým, ktorí majú záujem o odber informácií o Európskej únii.

Po označení voliteľného políčka vo formulári pre otázky „Súhlasím, aby Európska komisia zaradila moju e-mailovú adresu do zoznamu adresátov služby Europe Direct“ sa vaše osobné údaje uložia do nástroja na správu zoznamu adresátov Komisie („MailMas“).

Svoje údaje môžete kedykoľvek upraviť prostredníctvom tohto nástroja. Napríklad môžete:
• zmeniť svoje identifikačné údaje (e-mailovú adresu alebo heslo),
• zmeniť svoje osobné údaje,
• zmeniť kritériá týkajúce sa odberu informácií
alebo úplne zrušiť svoju registráciu v systéme.

Prístup k vašim údajom majú iba zamestnanci Komisie zodpovední za kontaktné centrum Europe Direct. Vaše údaje sa uchovávajú v databáze odberateľov do momentu zrušenia vašej registrácie.

Ďalšie informácie

Okrem uvedeného vyhlásenia o ochrane osobných údajov platí aj toto právne upozornenie.

Back to top