Unia Europejska

Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Dostęp do Twoich danych podlega surowym przepisom w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Nie przekazujemy danych stronom trzecim.

Opis serwisu

Centrum informacyjne Europe Direct to serwis informacyjny dla osób i firm udzielający odpowiedzi na konkretne pytania o charakterze ogólnym dotyczące UE. Serwis informuje użytkowników o innych dostępnych źródłach informacji i porad.

Dane dotyczące tożsamości

Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w stopniu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, jeżeli chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili), preferowany język. W niektórych przypadkach należy również podać: kraj zamieszkania, obywatelstwo, płeć, wiek, kategorię zawodową i rodzaj organizacji.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych i komu są one ujawniane?

Do bazy zawierającej Twoje dane mają dostęp urzędnicy Komisji odpowiedzialni za Europe Direct. Pytania użytkowników są przechowywane na serwerze naszego podwykonawcy, Communi-K (Serco Belgium & Tipik), i mogą zostać przesłane e-mailem do eksperta odpowiedzialnego za udzielenie na nie odpowiedzi.

Zewnętrzny podwykonawca podpisał z Komisją Europejską umowę zobowiązującą go do stosowania się do obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, a w szczególności rozporządzenia (WE) 45/2001.

Stronom trzecim nie przekazuje się żadnych danych osobowych.

 

Jak chronimy Twoje dane?

Do Twoich danych mają dostęp wyznaczeni urzędnicy Komisji, posiadający dowód tożsamości użytkownika oraz hasło, oraz podwykonawcy odpowiedzialni za kwestie techniczne.

Poza Komisją jedynie pracownicy zewnętrznego podwykonawcy, Communi-K, odpowiedzialni za udzielenie odpowiedzi lub serwis techniczny strony mają dostęp do Twoich danych osobowych, również po wprowadzeniu kodu użytkownika i hasła.

Działanie serwerów zawierających dane osobowe jest zgodne z uregulowaniami Komisji dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przepisami dyrekcji ds. bezpieczeństwa dotyczącymi tego rodzaju usług i serwerów.

Ochrona danych osobowych

Administratorem bazy danych serwisu informacyjnego Europe Direct jest Alessandro Giordani, kierownik działu ds. kontaktów z obywatelami Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej.

W razie pytań lub wniosków związanych z nadesłanymi przez siebie informacjami, skontaktuj się z administratorem.

W razie potrzeby Twoje pytanie zostanie przekazane urzędnikowi instytucji UE lub urzędowi (szczebla lokalnego, krajowego lub unijnego), który będzie w stanie na nie odpowiedzieć.

Jeżeli Twoje pytanie dotyczy praw przysługujących Ci jako obywatelowi UE, może zostać przekazane do innego serwisu Komisji − Twoja Europa – Porady.

Jeżeli po zapoznaniu się z Twoim pytaniem Twoja Europa – Porady stwierdzi, że rozwiązanie Twojego problemu wymaga pomocy organów krajowych, może przekazać sprawę serwisowi SOLVIT, który zajmuje się problemami wynikającymi z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich.

Jeżeli Państwa pytanie dotyczy Parlamentu Europejskiego, może zostać przekazane do Działu informacji dla obywateli tej instytucji (CITES). I podobnie − zapytania skierowane do Działu informacji dla obywateli PE mogą zostać przekazane do punktu kontaktowego Europe Direct.

Zostaniesz poinformowany o przekazaniu Twojego pytania innemu serwisowi.

Dostęp do Twoich danych osobowych

Nie masz bezpośredniego dostępu do danych przechowywanych na naszym serwerze. Jeżeli chcesz skorygować lub usunąć swoje dane osobowe bądź sprawdzić, jakie dane zostały zarejestrowane, napisz do nas.

Okres przechowywania danych osobowych

Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane przez Komisję lub podwykonawcę przez okres 5 lat, a następnie usuwane.

Lista mailingowa Europe Direct – subskrypcja

Użytkownicy, którzy chcą regularnie otrzymywać informacje na temat UE, mogą zapisać się na listę mailingową serwisu Europe Direct.

Po zaznaczeniu w formularzu zapytania nieobowiązkowego pola: „Wyrażam zgodę, aby Komisja Europejska dodała mój adres e-mail do listy mailingowej Europe Direct” Twoje dane osobowe zostaną dodane do narzędzia zarządzania listami mailingowymi Komisji („MailMas”).

MailMas umożliwia użytkownikom dostęp do ich danych w dowolnym momencie. W ten sposób można:
• zmienić dane identyfikacyjne (adres e-mail lub hasło)
• zmienić swoje dane osobowe
• zmienić ustawienia subskrypcji
lub całkiem wyrejestrować się z systemu.

Urzędnicy Komisji odpowiedzialni za centrum informacyjne Europe Direct mają dostęp do danych użytkowników. Dane te są przechowywane w bazie danych listy mailingowej do momentu anulowania subskrypcji.

Informacje dodatkowe

Oprócz przepisów w sprawie ochrony prywatności zastosowanie ma również ta informacja prawna.

Back to top