Europese Unie

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy belangrijk. Voor de toegang tot uw persoonsgegevens gelden strikte veiligheidsmaatregelen en wij zullen ze niet met derden delen.

Beschrijving van de dienst

Het Europe Direct contact centre is een voorlichtingsdienst voor burgers en bedrijven, die gepersonaliseerde antwoorden geeft op algemene vragen over de EU. Zo nodig wordt er verwezen naar aanvullende bronnen van informatie of advies.

Identificatiegegevens

We verzamelen en verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u antwoord te geven, d.w.z. uw voornaam, familienaam, contactgegevens (e-mailadres en, als u wilt worden teruggebeld, telefoonnummer) en de taal waarin u antwoord wilt krijgen. Soms moet u ook uw land van vestiging, nationaliteit, geslacht, leeftijd, economische categorie en organisatietype vermelden.

 

Wie heeft toegang tot uw informatie en aan wie wordt deze verstrekt?

De ambtenaren van de Commissie belast met het beheer van Europe Direct, hebben toegang tot de gegevens die de databank over u bevat. Uw vraag wordt opgeslagen op de server van onze contractant (Communi-K: Serco Belgium & Tipik) en eventueel ook per e-mail doorgestuurd aan de EU-ambtenaar die belast is met het opstellen van een antwoord.

De externe contractant heeft een contract met de Europese Commissie getekend dat hen ertoe verplicht de wetgeving over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, en meer in het bijzonder Verordening (EG) 45/2001, in acht te nemen.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld.

 

Hoe beschermen en beveiligen wij uw informatie?

Binnen de Commissie zijn de gegevens toegankelijk voor bevoegde ambtenaren van de Commissie die over een gebruikers-identificatie en een wachtwoord beschikken en voor contractanten die met technische werkzaamheden zijn belast.

Buiten de Commissie heeft alleen het personeel van de contractant (Communi-K), dat zich bezighoudt met het antwoord of het technisch onderhoud, toegang tot uw persoonsgegevens. Ook zij beschikken hiervoor over een gebruikersidentificatie en een wachtwoord.

De werking van de server waarop de persoonsgegevens bewaard worden, is in overeenstemming met de beveiligingsregelingen van de Commissie en de voor dergelijke diensten en servers door het directoraat Beveiliging vastgestelde voorschriften.

Bescherming van persoonsgegevens

De databank van het Europe Direct contact centre wordt geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van de heer Alessandro Giordani, hoofd van de eenheid "Contact met de burger", Directoraat-generaal Communicatie, Europese Commissie.

Vragen of verzoeken met betrekking tot de door u verstrekte gegevens kunt u richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Uw vraag kan worden doorgegeven aan een ambtenaar bij een EU-instelling of een (lokaal, nationaal of Europees) orgaan dat ze zou moeten kunnen beantwoorden.

Als uw vraag gaat over de rechten die u krachtens het EU-recht hebt, dan kan ze worden doorgestuurd aan een andere dienst van de Europese Commissie: Uw Europa – Advies.

Als na onderzoek van uw vraag om advies blijkt dat de hulp van nationale overheden nodig kan zijn om uw probleem op te lossen, dan kan de Uw Europa – Advies ze overdragen aan SOLVIT, een netwerk dat problemen tussen personen of bedrijven en overheden uit andere landen bij mogelijk foutieve toepassing van de EU-wetgeving probeert op te lossen.

Als uw vraag met het Europees Parlement te maken heeft, kan deze worden doorgegeven aan de Dienst burgerinformatie van het Europees Parlement (CITES). En vragen die door CITES ontvangen worden, kunnen worden doorgegeven aan het Europe Direct contact centre.

U wordt ingelicht als uw vraag tussen deze diensten wordt overgedragen.

Toegang tot eigen gegevens

U hebt geen rechtstreekse toegang tot de gegevens die op onze server zijn opgeslagen. Indien u uw persoonsgegevens wenst te corrigeren of te verwijderen, of indien u wilt weten welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen, gelieve ons dan een bericht te sturen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Alle door de Commissie of de contractant ontvangen en opgeslagen persoonsgegevens worden na vijf jaar gewist.

Abonnementen op nieuwsbrieven van Europe Direct

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrieven van Europe Direct ontvangt u regelmatig informatie over de EU.

Als u het hokje "De Europese Commissie mag mijn e-mailadres toevoegen aan de Europe Direct-mailinglist" aanvinkt, worden uw persoonsgegevens toegevoegd aan de mailinglist van de Europese Commissie ("MailMas").

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment wijzigingen via MailMas. U kunt:
• uw inloggegevens aanpassen
• uw persoonsgegevens veranderen
• uw abonnement wijzigen
of zich geheel uit het systeem uitschrijven.

Uw gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van het Europe Direct Contact Centre en worden opgeslagen in de mailinglist-database totdat u zich uitschrijft.

Aanvullende informatie

Naast deze privacyverklaring is ook deze juridische mededeling van toepassing.

Back to top