Unjoni Ewrope

Dikjarazzjoni ta' privatezza dwar il-protezzjoni ta' dejta personali

Dikjarazzjoni ta' privatezza dwar il-protezzjoni ta' dejta personali

Il-privatezza tiegħek hi importanti għalina. L-aċċess għad-dejta personali tiegħek hi soġġetta għal kontrolli stretti ta' sigurtà u ma naqsmuhiex ma' partijiet terzi.

Definizzjoni tas-servizz

Iċ-Ċentru ta' Kuntatt Europe Direct hu servizz ta' informazzjoni għall-individwi u n-negozji li jipprovdi tweġibiet diretti u personalizzati għal mistoqsijiet ġenerali dwar l-UE. Jirreferi wkoll lill-utenti għal sorsi rilevanti oħra ta' informazzjoni jew parir.

Dejta ta' Identifikazzjoni

Id-dejta personali tiegħek tinġabar u tiġi proċessata biss sakemm ikun meħtieġ biex tintbagħatlek tweġiba: l-isem, il-kunjom, id-dettalji ta' kuntatt (indirizz tal-email; in-numru tat-telefown jekk ikun hemm bżonn ta' telefonata lura), il-lingwa li tippreferi. F’ċerti każijiet, il-pajjiż ta’ residenza, in-nazzjonalità, is-sess, l-età, il-kategorija ekonomika u t-tip ta’ organizzazzjoni huma obbligatorji wkoll.

 

Min għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-uffiċjali tal-Kummissjoni inkarigati miċ-Ċentru ta' Kuntatt Europe Direct għandhom aċċess għad-dejta tiegħek, li tinsab f'bażi tad-dejta. Ir-rikjesta tiegħek tinżamm fuq is-server tal-kuntrattur tagħna, Communi-K (Serco Belgium & Tipik), u tista' tintbagħat bl-email lill-uffiċjal tal-UE responsabbli mit-tweġiba għar-rikjesta tiegħek.

Dan il-kuntrattur iffirma kuntratt mal-Kummissjoni Ewropea, li jorbot legalment, li jkun konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali u l-ipproċessar tagħha, u b'mod aktar speċifiku, mar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

L-ebda dejta personali ma tinqasam ma' partijiet terzi.

 

Kif nipproteġu u nħarsu l-informazzjoni tiegħek?

Fil-Kummissjoni, id-dejta tista' tkun aċċessata minn uffiċjali magħżula tal-Kummissjoni permezz ta' user ID u password, u mill-kuntratturi responsabbli għall-aspetti tekniċi.

Barra l-Kummissjoni, il-persunal tal-kuntrattur Communi-K biss, responsabbli għat-tweġiba jew għall-manteniment tekniku, għandu aċċess għad-dejta personali tiegħek, permezz ta' user ID u password ukoll.

Il-mod kif jaħdmu s-servers tagħna li fihom id-dejta personali huma konformi mal-arranġamenti ta' sigurtà tal-Kummissjoni u d-dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttorat għas-Sigurtà għal servizzi u servers simili.

Protezzjoni tad-dejta personali

Il-bażi tad-dejta taċ-Ċentru ta' Kuntatt Europe Direct topera taħt ir-responsabilità tal-Kontrollur, is-Sur Alessandro Giordani, il-Kap tal-Unità - “Kuntatt taċ-Ċittadini”, Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea.

Jekk ikollok mistoqsijiet jew talbiet x'tagħmel rigward l-informazzjoni li tkun preżentajt, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur.

Fejn xieraq, it-talba tiegħek tintbagħat lil uffiċjal fl-istituzzjonijiet tal-UE jew entità oħra (lokali, nazzjonali jew Ewropea) li jkun jista' jwieġbek.

Jekk it-talba tiegħek hi dwar drittijietek taħt il-liġi tal-UE, tista' tintbagħat lil servizz ieħor tal-Kummissjoni Ewropea, is-Pariri tal-Ewropa tiegħek.

Jekk, wara l-eżami tat-talba tiegħek għal parir, jidher li jkollok bżonn l-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali biex isolvulek il-problema, is-Pariri tal-Ewropa tiegħek jista' jitrasferixxi l-każ tiegħek lil SOLVIT, netwerk għar-riżoluzzjoni tal-problemi li jindirizza problemi bejn individwi jew kumpaniji u l-awtoritajiet f'pajjiż ieħor, f'każijiet fejn il-liġi tal-UE setgħet ġiet applikata ħażin.

Jekk il-mistoqsija tiegħek tikkonċerna l-Parlament Ewropew, tista' tintbagħat lis-Servizz għal Mistoqsijiet taċ-Ċittadini tal-Parlament Ewropew (CITES). Tant ieħor, CITES jistgħu jibagħtu l-mistoqsijiet li jirċievu liċ-Ċentru ta' Kuntatt Europe Direct.

Tkun informat bit-trasferimenti kollha bejn dawn is-servizzi.

Aċċess għad-dejta personali tiegħek

M'għandekx aċċess dirett għad-dejta maħżuna fis-server tagħna. Jekk tkun tixtieq timmodifika jew tħassar id-dejta personali tiegħek, jew tkun trid taf x'dejta personali hija maħżuna fuq ismek, jekk jogħġbok ibagħtilna messaġġ.

Għal kemm żmien tinżamm id-dejta tiegħek?

Id-dejta personali kollha riċevuta u maħżuna - mill-Kummissjoni jew mill-kuntrattur - titħassar wara 5 snin.

Abbonament għal-lista ta' indirizzi elettroniċi ta' Europe Direct

Is-servizz tal-lista ta' indirizzi elettroniċi ta' Europe Direct tippermettilek li tirċievi informazzjoni dwar l-UE.

Wara li timmarka l-kaxxa tal-għażla “Nawtorizza lill-Kummissjoni Ewropea biex iżżid l-email tiegħi mal-lista ta’ indirizzi elettroniċi ta’ Europe Direct” disponibbli fuq il-formola ta’ rikjesta, id-dejta personali tiegħek tiġi miżjuda mal-għodda tal-ġestjoni tal-listi ta’ indirizzi elettroniċi tal-Kummissjoni (“MailMas”).

Tista' tirranġa d-dejta tiegħek meta trid permezz ta' MailMas. Għandek il-possibbiltà li:
• tbiddel id-dejta ta' identifikazzjoni tiegħek (l-email tiegħek jew password)
• tbiddel id-dejta personali tiegħek
• tbiddel l-abbonament tiegħek
jew kompletament titħassar mis-sistema.

Id-dejta tiegħek hija disponibbli għall-uffiċjali tal-Kummissjoni inkarigati mill-EDCC u hija miżmuma f 'bażi ta' dejta ta' lista tal-indirizzi elettroniċi sakemm tħassar l-abbonament.

Informazzjoni addizzjonali

Minbarra d-dikjarazzjoni tal-privatezza, japplika wkoll dan l-avviż legali.

Back to top