Eiropas Savienība

Personas datu aizsardzības paziņojums

Personas datu aizsardzības paziņojums

Mums ir svarīgi, lai jūsu privātums tiktu ievērots. Jūsu personas datiem var piekļūt tikai pēc stingrām drošības pārbaudēm, un tos neizpauž trešām personām.

Dienesta definīcija

Kontaktcentrs "Europe Direct" ir privātpersonām un uzņēmējiem paredzēts informācijas dienests, kas bez starpniekiem sniedz individualizētas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par ES. Tas informē lietotājus arī citiem noderīgiem informācijas vai padoma avotiem.

Identifikācijas dati

Jūsu personas datus savāc un apstrādā vienīgi tik daudz, cik tas nepieciešams atbildes sagatavošanai, proti, ir jāzina jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e pasta adrese, tālruņa numurs, ja gaidāt atbildes zvanu), vēlamā valoda. Dažkārt vajadzīga arī informācija par valsti, kur dzīvojat, jūsu pilsonību, dzimumu, vecumu, darbības nozari un organizācijas veidu.

 

Kam ir pieejami jūsu dati un kam tos paziņo?

Komisijas amatpersonas, kuras atbild par kontaktcentru "Europe Direct", var piekļūt jūsu datiem, ko glabā datubāzē. Jūsu pieprasījumu glabā mūsu apakšuzņēmēja "Communi-K (Serco Belgium & Tipik)" serverī. To var elektroniski nosūtīt ES iestāžu darbiniekam, kuram ir pienākums sniegt atbildi.

Apakšuzņēmējs ir parakstījis līgumu ar Eiropas Komisiju, saskaņā ar kuru tam ir jāievēro tiesību akti, kas ir piemērojami personas datu aizsardzības un apstrādes jautājumā, jo īpaši Regula (EK) Nr. 45/2001.

Personas datus neizpauž trešām personām.

 

Kā jūsu datus aizsargā un glabā?

Komisijā izraudzītas Komisijas amatpersonas, kā arī apakšuzņēmēji, kas atbild par tehniskajiem jautājumiem, var piekļūt jūsu datiem, izmantojot lietotājvārdu un paroli.

Ārpus Komisijas tikai apakšuzņēmēja "Communi-K" darbinieki var piekļūt jūsu personas datiem, lai nosūtītu atbildi vai veiktu tehnisku uzturēšanas darbu. Viņiem arī jāievada savs lietotājvārds un parole.

To serveru darbība, kur glabā personas datus, atbilst Komisijas prasībām drošības jomā un noteikumiem, kurus paredzējusi šī veida serveru un pakalpojumu drošības pārvalde.

Personas datu aizsardzība

Par kontaktcentra "Europe Direct" datubāzes darbību atbild Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta nodaļas “Saziņa ar iedzīvotājiem” vadītājs Alessandro Giordani.

Ja jums ir jautājumi vai prasības saistībā informāciju, kuru esat iesnieguši, lūdzu, sazinieties ar nodaļas vadītāju, kas ir par datu apstrādi atbildībā persona.

Vajadzības gadījumā jūsu pieprasījumu pārsūtīs ES iestādes vai citas (vietējas, valsts vai Eiropas) struktūras darbiniekam, kurš varētu sniegt uz to atbildi.

Ja jūsu jautājums attiecas uz ES tiesību aktos paredzētajām tiesībām, to var pārsūtīt Eiropas Komisijas tavs Eiropas padomdevējs.

Ja pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas konstatēs, ka valsts iestāžu atbalsts ļautu atrisināt jūsu problēmu, tavs Eiropas padomdevējs var pārsūtīt jūsu jautājumu “SOLVIT”. Tas ir tādu problēmu risināšanas tīkls, kas, nepareizi piemērojot ES tiesību aktus, radušās starp privātpersonām vai uzņēmumiem un kādas citas valsts iestādēm.

Ja jūsu pieprasījums attiecas uz Eiropas Parlamentu, to, iespējams, pārsūtīs Eiropas Parlamenta Pilsoņu uzziņu dienestam. Un otrādi, EP Pilsoņu uzziņu dienestā saņemtie pieprasījumi var tikt pārsūtīti kontaktcentram “Europe Direct”.

Jūs informēs vienmēr, kad jūsu lieta tiks pārsūtīta šiem dienestiem vai starp tiem.

Piekļuve jūsu personas datiem

Jums nav tiešas piekļuves datiem, kas glabājas mūsu serverī. Ja vēlaties mainīt vai dzēst savus personas datus, vai uzzināt, kādus jūsu personas datus glabā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstiski.

Cik ilgi glabās jūsu datus?

Visi personas dati, ko saņemam, mūsu vai mūsu apakšuzņēmēja serverī glabājas piecus gadus, un tad tos dzēš.

Pieteikšanās "Europe Direct" vēstkopā

Pierakstoties "Europe Direct" vēstkopā, varēsit saņemt informāciju par ES.

Atzīmējot izvēles rūtiņu “Es Eiropas Komisijai atļauju pievienot manu e pasta adresi “Europe Direct” vēstkopai”, kas pieejama informācijas pieprasījuma ievadformā, jūsu personas dati tiks iekļauti Komisijas vēstkopā, kuru pārvalda ar sistēmas “MailMas” palīdzību.

Savus datus jebkurā brīdī varat mainīt, ieejot "MailMas". Jūs varat mainīt:
• identifikācijas datus (e-pastu vai paroli),
• personas datus,
• informāciju, ko vēlaties saņemt,
vai vispār izrakstīties no vēstkopas.

Jūsu dati ir pieejami Komisijas darbiniekiem, kas atbild par "Europe Direct" kontaktcentra darbību, un, kamēr neizrakstāties, tos glabā vēstkopu datubāzē.

Papildinformācija

Papildus šim privātuma paziņojumam piemēro arī šo juridisko paziņojumu.

Back to top