Europos Sąjunga

Pareiškimas apie duomenų privatumo apsaugą

Pareiškimas apie duomenų privatumo apsaugą

Mums svarbus jūsų privatumas. Prieiga prie jūsų asmens duomenų griežtai kontroliuojama. Trečiosioms šalims jų neatskleisime.

Kas yra tarnyba „Europe Direct“?

„Europe Direct“ kontaktinis centras – tai informacinė tarnyba, tiesiogiai ir individualiai atsakanti į pavienių asmenų bei įmonių bendrus klausimus apie ES. Be to, ši tarnyba besikreipiantiems nurodo, kur rasti papildomos informacijos ir gauti patarimų.

Tapatybės duomenys

Renkami ir tvarkomi tik tie jūsų asmens duomenys, kurie yra būtini, kad galėtume jums pateikti atsakymą: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas, telefono numeris, jei reikia jums paskambinti), pageidautina kalba. Tam tikrais atvejais privaloma nurodyti ir gyvenamąją šalį, pilietybę, lytį, amžių, ekonominę kategoriją bei organizacijos rūšį.

 

Kas gali peržiūrėti jūsų informaciją ir kam ji atskleidžiama?

Jūsų duomenimis, esančiais duomenų bazėje, gali naudotis Komisijos pareigūnai, atsakingi už „Europe Direct“ kontaktinį centrą. Jūsų užklausa saugoma mūsų rangovo "Communi-K (Serco Belgium & Tipik)" serveryje, ir gali būti e. paštu persiųsta už atsakymą į ją atsakingam ES pareigūnui.

Rangovas su Europos Komisija yra pasirašęs sutartį, pagal kurią jie teisiškai įpareigojami laikytis taikomų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo, ypač – Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

Jokie asmens duomenys trečiosioms šalims neatskleidžiami.

 

Kaip saugome jūsų pateiktą informaciją?

Komisijoje duomenimis gali naudotis Komisijos paskirti pareigūnai, turintys vartotojo vardą ir slaptažodį, bei rangovai, atsakingi už techninius klausimus.

Už Komisijos ribų jūsų asmens duomenimis gali naudotis tik rangovo "Communi-K" darbuotojai, atsakingi už atsakymą į jūsų užklausą arba techninę priežiūrą ir turintys vartotojo vardą bei slaptažodį.

Serveriai, kuriuose laikomi asmens duomenys, veikia pagal Komisijos saugumo tvarką ir Komisijos saugumo direktorato parengtas nuostatas, taikomas tokioms tarnyboms ir serveriams.

Asmens duomenų apsauga

„Europe Direct“ kontaktinių centrų duomenų bazę tvarko duomenų valdytojas Alessandro Giordani, Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato ryšių su piliečiais skyriaus vadovas.

Jei turite klausimų ar pageidavimų dėl jūsų pateiktų duomenų, susisiekite su duomenų valdytoju.

Tam tikrais atvejais jūsų užklausa bus perduota ES institucijos arba (vietos, nacionalinio ar Europos lygmens) įstaigos pareigūnui, kuris galėtų į ją atsakyti.

Jeigu klausiate apie savo teises, užtikrinamas pagal ES teisę, užklausa gali būti perduota Europos Komisijos Jūsų Europos patarėjas.

Jei išnagrinėjus jūsų užklausą paaiškės, kad jūsų problemai išspręsti gali reikėti nacionalinių valdžios institucijų pagalbos, Jūsų Europos patarėjas gali perduoti jūsų užklausą SOLVIT – tarnybų, padedančių spręsti pavienių asmenų arba bendrovių ir kitos šalies institucijų problemas tais atvejais, kai galimas neteisingas ES teisės taikymas, tinklui.

Jei jūsų užklausa susijusi su Europos Parlamentu, ji gali būti perduota Europos Parlamento piliečių informavimo tarnybai (CITES). EP piliečių informavimo tarnybos gautos užklausos taip pat gali būti perduotos „Europe Direct“ kontaktiniam centrui.

Jums bus visada pranešama, kam perduodama jūsų užklausa.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų

Mūsų serveryje saugomais duomenimis tiesiogiai naudotis negalite. Jei norite pakeisti ar ištrinti savo asmens duomenis arba sužinoti, kokie asmens duomenys yra saugomi jūsų vardu, atsiųskite žinutę.

Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Visi asmens duomenys, kuriuos gauna ir saugo Komisija arba rangovas, ištrinami po penkerių metų.

Registravimasis tarnybos „Europe Direct“ e. pašto adresatų sąraše

Užsiregistravę tarnybos „Europe Direct“ e. pašto adresatų sąraše gausite informaciją apie ES.

Jei pažymėsite neprivalomą užklausos formos langelį „Sutinku, kad Europos Komisija įtrauktų mano e. pašto adresą į „Europe Direct“ e. pašto adresatų sąrašą“, jūsų asmens duomenys bus įtraukti į Komisijos e. pašto adresatų sąrašus, kurie tvarkomi naudojantis priemone „MailMas“.

Naudodamiesi „MailMas“ galite bet kuriuo metu keisti savo duomenis:
• tapatybės duomenis (e. pašto adresą arba slaptažodį),
• asmens duomenis,
• registraciją
arba visiškai išsiregistruoti iš sistemos.

Su jūsų duomenimis susipažinti gali už tarnybos „Europe Direct“ kontaktinį centrą atsakingi Komisijos pareigūnai. Duomenys bus saugomi e. pašto adresatų sąrašų duomenų bazėje, kol neatšauksite registracijos.

Papildoma informacija

Be šio pareiškimo apie privatumo apsaugą taikoma ir ši teisinė informacija.

Back to top