Európai Unió

A személyes adatok védelmére vonatkozó nyilatkozat

A személyes adatok védelmére vonatkozó nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. A személyes adatokhoz történő hozzáférés szigorúan ellenőrzött körülmények között történik. Adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel.

A szolgáltatás

A magánszemélyek és vállalkozások számára létrehozott Europe Direct ügyfélszolgálati központ célja, hogy azonnali és személyre szabott választ adjon az Európai Unióval kapcsolatos általános kérdésekre, illetve hogy a felhasználókat a témához kapcsolódó további információforrásokhoz kalauzolja.

Azonosítási adatok

Személyes adatait csak a kérdés megválaszolásához szükséges mértékig kérjük be és dolgozzuk fel. Az alábbi adatokra van szükségünk: utónév, vezetéknév, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, valamint telefonszám, amennyiben visszahívást kér), kapcsolattartási nyelv. Bizonyos esetekben meg kell adnia lakóhelyét, állampolgárságát, nemét és életkorát is, illetve azt, hogy milyen gazdasági kategóriába tartozik vagy mi a szervezet típusa.

 

Ki fér hozzá adataihoz és kinek továbbítjuk őket?

Az Ön adataihoz, amelyet egy adatbázisban tárolunk, a Europe Direct ügyfélszolgálati központért felelős bizottsági tisztviselőknek van hozzáférésük. A beérkező kérdéseket az alvállalkozónk (Communi-K: Serco Belgium & Tipik) szerveren tárolja, és adott esetben e-mailben továbbítja a válaszadásban illetékes uniós tisztviselőnek.

Az alvállalkozó szerződést írt alá az Európai Bizottsággal, amely jogilag kötelezi őt a személyes adatok védelmére és feldolgozására alkalmazandó jogszabály, különösen a 45/2001/EK rendelet betartására.

Semmilyen személyes adatot nem adunk át harmadik félnek.

 

Hogyan biztosítjuk az Ön által megadott adatok védelmét?

A Bizottságon belül az adatokhoz a felhasználói azonosítóval és jelszóval rendelkező kijelölt bizottsági tisztviselők és a technikai szempontokért felelős alvállalkozók férhetnek hozzá.

A Bizottságon kívül személyes adataihoz kizárólag a válaszért vagy a technikai karbantartásért felelős alvállalkozó (Communi-K) személyzete fér hozzá, szintén felhasználói azonosító és jelszó segítségével.

A személyes adatokat tartalmazó szerverek működése összhangban áll a Biztonsági Igazgatóság által az ilyen szerverekre és szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági határozataival és rendelkezéseivel.

Személyes adatok védelme

A Europe Direct ügyfélszolgálati központ adatbázisa az adatkezelő, Alessandro Giordani, az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának „Kapcsolattartás a polgárokkal ” csoportja vezetőjének irányítása alatt működik.

Ha kérdése van a beküldött információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel.

Előfordulhat, hogy kérdését egy uniós intézményben vagy (helyi, tagállami vagy európai szintű) szervben dolgozó olyan tisztviselőnek továbbítjuk, aki a legmegfelelőbben tudja megválaszolni.

Ha kérdése arra vonatkozik, hogy az EU jogszabályai szerint milyen jogok illetik meg Önt, kérdését egy másik bizottsági szolgálathoz, az Az Ön Európája – Tanácsadó Szolgálat irányíthatjuk.

Ha tanácsot kér tőlünk és kiderül, hogy a probléma megoldásához tagállami hatóságok közreműködésére van szükség, az ÁTSZ adott esetben továbbítja kérdését a problémamegoldó hálózathoz, a SOLVIT-hoz. A hálózat az Az Ön Európája – Tanácsadó Szolgálat és a hatóságok között felmerült, az uniós jogszabályok helytelen alkalmazásából fakadó problémákkal foglalkozik.

Ha Ön az Európai Parlamentről szeretne megtudni valamit, elképzelhető, hogy kérdését továbbküldjük az Európai Parlament tájékoztatási szolgálatához. Ugyanígy az Európai Parlament tájékoztatási szolgálata is küldhet hozzá beérkezett kérdéseket a Europe Direct információs központhoz.

A szolgálatok közötti valamennyi adatátvitelről tájékoztatjuk Önt.

Hozzáférés saját személyes adataihoz

A szerverünkön tárolt adatokhoz Önnek nincs közvetlen hozzáférése. Amennyiben módosítani vagy törölni kívánja személyes adatait, vagy tudni szeretné, milyen személyes adatot tárolunk Öntől, kérjük, küldjön nekünk e-mailt.

Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

A Bizottság vagy a vállalkozó által tárolt valamennyi személyes adatot 5 év elteltével töröljük.

Feliratkozás a Europe Direct levelezőlistájára

A Europe Direct levelezőlistája révén Ön információkat kaphat az Európai Unióról.

Ha az elektronikus űrlapon bejelöli a „Hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Bizottság e-mail címemet hozzáadja a Europe Direct levelezési listájához” mondat melletti négyzetet, személyes adatai bekerülnek a levelezőlistát kezelő bizottsági alkalmazásba („MailMas”).

Ön a MailMas alkalmazáson keresztül bármikor módosíthatja az adatait. Megváltoztathatja:
• azonosító adatait (e-mail címét és jelszavát),
• személyes adatait,
• a feliratkozás során megadott beállításokat
Akár teljes egészében le is iratkozhat a szolgáltatásról.

Adatai, melyekhez a Europe Direct Kapcsolattartó Központért (EDCC) felelős európai bizottsági alkalmazottak férhetnek hozzá, mindaddig megmaradnak a levelezőlista adatbázisában, ameddig Ön le nem iratkozik a listáról.

Kiegészítő információk

Az adatvédelmi nyilatkozaton kívül a jogi nyilatkozat is alkalmazandó.

Back to top