Europska unija

Izjava o zaštiti podataka i privatnosti

Izjava o zaštiti podataka i privatnosti

Vaša nam je privatnost važna. Pristup vašim osobnim podacima podvrgnut je strogim sigurnosnim provjerama te vaše informacije nećemo dijeliti s trećim stranama.

Definicija usluge

Kontaktni centar službe Europe Direct informacijska je služba za pojedince i tvrtke koja pruža izravne i personalizirane odgovore na općenita pitanja o EU-u. Služba također upućuje korisnike na dodatne relevantne izvore informacija ili savjetovanja.

Identifikacijski podaci

Vaši se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju samo u onoj mjeri koja je potrebna za pružanje odgovora: ime, prezime, kontaktni podaci (e-mail adresa, telefonski broj ako vas je potrebno ponovno nazvati), željeni jezik. U određenim slučajevima bit će potrebno navesti i zemlju prebivališta, državljanstvo, spol, dob, ekonomsku kategoriju i vrstu organizacije.

 

Tko ima pristup vašim informacijama / kome se one otkrivaju?

Službenici Komisije koji vode kontaktni centar službe Europe Direct imaju pristup vašim podacima, koji se nalaze u bazi podataka. Vaš se upit pohranjuje na poslužitelj našeg pružatelja usluga, agencije Communi-K (Serco Belgium & Tipik) i može se proslijediti službeniku EU-a nadležnom za odgovore na upite.

Pružatelj usluga potpisao je ugovor s Europskom komisijom koji ga pravno obvezuje na pridržavanje važećih propisa o zaštiti i obradi osobnih podataka, odnosno Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Podaci se ne dijele s trećim osobama.

 

Kako štitimo i čuvamo vaše informacije?

Unutar Komisije pristup podacima imaju određeni službenici Komisije s korisničkim imenom i lozinkom te pružatelji usluga odgovorni za tehničke aspekte.

Izvan Komisije pristup podacima ima samo osoblje pružatelja usluga (Communi-K), nadležno za odgovor ili za tehničko održavanje, također unosom korisničkog imena i lozinke.

Funkcioniranje poslužitelja na kojima se nalaze osobni podaci u skladu je sa sigurnosnom politikom Komisije i odredbama koje je donijela Uprava za sigurnost za navedene usluge i poslužitelje.

Zaštita osobnih podataka

Za bazu podataka kontaktnog centra službe Europe Direct odgovoran je kontrolor g. Alessandro Giordani, voditelj jedinice „Kontakt za građane” Glavne uprave za komunikacije Europske komisije.

Ako imate pitanja ili zahtjeve u vezi s informacijama koje ste dali, molimo kontaktirajte kontrolora.

Vaš će se upit po potrebi uputiti službeniku institucija ili tijela EU-a (na lokalnoj, državnoj ili europskoj razini), koji bi na to pitanje trebao znati odgovoriti.

Ako se odnosi na prava prema zakonima EU-a, vaš se upit može preusmjeriti na drugu službu Europske komisije, Your Europe Advice.

Ako nakon pregleda vašeg zahtjeva služba Your Europe Advice zaključi da vam je potrebna pomoć državnih tijela, vaš se slučaj može prebaciti na SOLVIT, mrežu za rješavanje problema koja se bavi problemima između pojedinaca ili tvrtki i vlasti u drugoj državi, u slučajevima gdje je moguća pogrešna primjena zakona EU-a.

Ako se odnosi na Europski parlament, vaš se upit može preusmjeriti na Službu za pitanja građana Europskog parlamenta (CITES). Upiti koje zaprimi CITES također se mogu preusmjeriti na kontaktni centar službe Europe Direct

Bit ćete obaviješteni o svim prijenosima upita između navedenih službi.

Pristup vašim osobnim podacima

Nemate izravan pristup podacima pohranjenima na našem poslužitelju. Ako želite promijeniti ili izbrisati vaše osobne podatke ili želite znati koji su vaši osobni podaci pohranjeni, molimo pošaljite nam poruku. Odgovor ćete primiti u roku od 15 radnih dana.

Koliko se dugo vaši podaci čuvaju?

Svi osobni podaci koje zaprime i pohrane Komisija ili pružatelj usluga brišu se nakon 5 godina.

Prijava na mailing listu službe Europe Direct

Usluga mailing liste službe Europe Direct omogućuje vam primanje informacija o EU-u.

Nakon označavanja izborne kućice „Odobravam da Europska komisija doda moj e-mail na mailing listu službe Europe Direct”, koja se nalazi na formularu za upit, vaši će se osobni podaci dodati na mailing liste alata za upravljanje ("MailMas") Europske komisije.

Putem alata MailMas možete u bilo kojem trenutku promijeniti svoje podatke. Imate mogućnost:
• promjene identifikacijskih podataka (e-maila ili lozinke)
• promjene osobnih podataka
• odjave s mailing liste
ili potpune odjava sa sustava.

Vaši podaci dostupni su službenicima Komisije koji vode EDCC te se čuvaju u bazi podataka mailing liste dok se ne odjavite s iste.

Dodatne informacije

Uz ovu izjavu o zaštiti podataka važeća je i ova pravna obavijest.

Back to top