Euroopan Unioni

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kiinnitämme suurta huomiota tietosuojaan. Henkilötietojesi käyttöä valvotaan tiukoilla turvallisuusmenettelyillä, eikä tietojasi luovuteta kolmansille osapuolille.

Palvelun määrittely

Europe Direct -palvelu on yksityishenkilöitä ja yrityksiä palveleva tietopalvelu, joka vastaa välittömästi ja henkilökohtaisesti yleisiin Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Se myös ohjaa käyttäjiä hakemaan tietoa ja neuvontaa muista lähteistä.

Yksilöintitiedot

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta saat vastauksen kysymykseesi. Pakollisia tietoja ovat nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, tarvittaessa puhelinnumero takaisinsoittoa varten) ja vastauksen kieli. Joissakin tapauksissa pakollisia tietoja ovat myös asuinvaltio, kansallisuus, sukupuoli, ikä, ammatti ja organisaatiotyyppi.

 

Ketkä pääsevät tutustumaan tietoihisi / kenelle niitä luovutetaan?

Europe Direct -palvelusta vastaavilla komission virkamiehillä on oikeus tutustua tietokannassa oleviin tietoihisi. Tiedustelusi tallennetaan alihankkijamme (Communi-K: Serco Belgium & Tipik) palvelimelle, ja se voidaan lähettää eteenpäin sähköpostitse EU:n virkamiehelle, joka on vastuussa tiedusteluun vastaamisesta.

Alihankkija on allekirjoittanut Euroopan komission kanssa oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jonka mukaan alihankkijan on noudatettava henkilötietojen suojaamiseen ja käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä ja erityisesti asetusta (EY) N:o 45/2001.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Miten suojaamme ja turvaamme tietosi?

Komissiossa tietoihin pääsevät tutustumaan nimetyt komission virkamiehet käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä teknisistä seikoista vastaavat alihankkijat.

Komission ulkopuolella tietoihin pääsevät tutustumaan alihankkijan (Communi-K) henkilökunnasta ainoastaan ne, jotka ovat vastuussa tiedusteluihin vastaamisesta tai teknisestä ylläpidosta, niin ikään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötietoja sisältävien palvelimien toimintaan sovelletaan komission turvallisuusyksikön tämän tyyppisille palvelimille ja palveluille vahvistamia turvallisuusjärjestelyjä ja -määräyksiä.

Henkilötietojen suoja

Europe Direct -tietokannasta vastaa ja sen valvojana toimii Euroopan komission viestinnän pääosaston Kansalaissuhteet-yksikön päällikkö Alessandro Giordani.

Jos sinulla on kysyttävää antamistasi tiedoista, ota yhteyttä valvojaan.

Tarvittaessa tiedustelusi ohjataan eteenpäin EU:n toimielinten tai muun tahon (paikallisen, kansallisen tai Euroopan tason) virkamiehelle, joka pystyy vastaamaan siihen.

Jos tiedustelusi koskee EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, se voidaan ohjata toiseen Euroopan komission palveluun, jonka nimi on Sinun Eurooppasi -neuvonta.

Jos tiedustelusi käsittelyssä ilmenee, että saatat tarvita jonkin jäsenvaltion viranomaisten apua ongelman ratkaisemiseksi, Sinun Eurooppasi -neuvonta voi siirtää tapauksesi käsittelyn SOLVIT-verkostolle. Se käsittelee yksityishenkilöiden tai yritysten ja toisen maan viranomaisten välisiä ongelmia tapauksissa, joissa EU-säädöksiä on mahdollisesti sovellettu väärin.

Jos tiedustelusi koskee Euroopan parlamenttia, se voidaan ohjata Euroopan parlamenttiin kansalaisten tiedusteluihin vastaavaan yksikköön. Parlamentin kyseisen yksikön vastaanottamia kysymyksiä voidaan vastaavasti ohjata Europe Direct -palveluun.

Sinulle ilmoitetaan, jos tiedustelusi käsittely siirretään palvelusta toiseen.

Omien henkilötietojen käsittely

Palvelimellemme tallennetut tiedot eivät ole suoraan saatavillasi. Jos haluat muuttaa tai poistaa henkilötietojasi tai haluat tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu, esitä asiasta pyyntö sähköpostitse.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Kaikkia henkilötietoja säilytetään (joko komission tai alihankkijan toimesta) viisi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

Europe Direct -postituslistan tilaaminen

Liittymällä Europe Direct -postituslistalle saat tietoa EU-asioista suoraan sähköpostiisi.

Rastita kysymyslomakkeessa vapaavalintainen ruutu ”Annan Euroopan komissiolle luvan lisätä sähköpostiosoitteeni Europe Direct -postituslistalle”. Tällöin henkilötietosi lisätään komission postituslistojen hallinnointisovellukseen (MailMas).

Voit milloin tahansa muokata tietojasi MailMasissa. Voit muokata:
• yksilöintitietojasi (sähköpostiosoitetta tai salasanaa).
• henkilötietojasi
• postituslistan tilaustasi.
Voit myös lopettaa palvelun käytön ja poistaa järjestelmästä kaikki omat tietosi.

Tietojasi pääsevät tarkastelemaan Europe Direct –palvelusta vastaavat komission virkamiehet. Tiedot säilytetään postituslistan tietokannassa kunnes perut tilauksesi.

Lisätietoja

Tämän tietosuojaselosteen lisäksi palvelua koskee tämä oikeudellinen huomautus.

Back to top