Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστασία δεδομένων - Δηλωση περί απορρήτου

Προστασία δεδομένων - Δηλωση περί απορρήτου

Η προστασία της ιδωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και δεν πρόκειται να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους.

Ορισμός της υπηρεσίας

Το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ. Επίσης παραπέμπει τους χρήστες σε άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης ή συμβουλών.

Δεδομένα ταυτοποίησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για να σας δοθεί απάντηση: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση,  αριθμός τηλεφώνου αν χρειαστεί να σας τηλεφωνήσουμε), προτιμώμενη γλώσσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει επίσης να δηλώσετε υποχρεωτικά χώρα διαμονής, εθνικότητα, φύλο, ηλικία, οικονομική κατάσταση και είδος οργανισμού.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής που έχουν την ευθύνη για το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που περιλαμβάνονται σε βάση δεδομένων. Το ερώτημά σας αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή του εξωτερικού συνεργάτη μας Communi-K (Serco Belgium & Tipik), και είναι δυνατόν να προωθηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο της ΕΕ που είναι αρμόδιος να σας απαντήσει.

Ο εξωτερικός συνεργάτης έχει υπογράψει σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τον δεσμεύει νομικά να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα δεδομένα σας;

Στο εσωτερικό της Επιτροπής, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής εφοδιασμένοι με κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης καθώς και συμβασιούχοι ειδικοί για τα τεχνικά ζητήματα.

Εκτός της Επιτροπής, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας Communi-K, τα οποία είναι αρμόδια για τις απαντήσεις ή για την τεχνική συντήρηση και διαθέτουν επίσης κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Η λειτουργία των εξυπηρετητών όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα διέπεται από τις αποφάσεις της Επιτροπής περί ασφάλειας και από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και τους εξυπηρετητές.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων του κέντρου επικοινωνίας του Europe Direct λειτουργεί υπό την ευθύνη του κ. Alessandro Giordani, προϊσταμένου της μονάδας "Επικοινωνία με τους πολίτες" της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για απορίες ή αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα που έχετε αποστείλει, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, το ερώτημά σας διαβιβάζεται σε υπάλληλο θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ ή ενός φορέα (σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο), ο οποίος θα είναι σε θέση να σας απαντήσει.

Αν το ερώτημά σας αφορά τα δικαιώματα που σας παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ, μπορεί να διαβιβαστεί σε άλλη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Η Ευρώπη σου – Συμβουλές (ΥΠΠ).

Αν, μετά τη διερεύνηση του αιτήματός σας για παροχή συμβουλών, διαπιστωθεί ότι χρειάζεστε τη βοήθεια των εθνικών αρχών για να επιλύσετε το πρόβλημά σας, η ΥΠΠ μπορεί να παραπέμψει την υπόθεσή σας στο SOLVIT, ένα δίκτυο επίλυσης προβλημάτων το οποίο ασχολείται με προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ ιδιωτών ή εταιρειών και των αρχών άλλης χώρας, σε περιπτώσεις ενδεχόμενης κακής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εάν το ερώτημά σας αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να διαβιβασθεί στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του Πολίτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CITES). Ομοίως, ερωτήματα που λαμβάνει η CITES μπορεί να διαβιβασθούν στο κέντρο Europe Direct.

Θα ενημερώνεστε για όλες τις διαβιβάσεις δεδομένων ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί στον εξυπηρετητή μας. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή να μάθετε ποια δεδομένα έχουν αποθηκευθεί για σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα.

Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται - είτε από την Επιτροπή είτε από τον εξωτερικό μας συνεργάτη - διαγράφονται μετά από 5 χρόνια.

Εγγραφή στο δίκτυο επικοινωνίας του Europe Direct

Εγγραφείτε στο δίκτυο επικοινωνίας του Europe Direct για να λαμβάνετε πληροφορίες για την ΕΕ.

Μόλις επιλέξετε το προαιρετικό τετραγωνίδιο "Επιτρέπω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει την ηλεκτρονική μου διεύθυνση στον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Europe Direct", που θα βρείτε στο δελτίο υποβολής ερωτήσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα προστίθενται στο εργαλείο διαχείρισης καταλόγου διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ("MailMas").

Μπορείτε να τροποποιήσετε όποτε θέλετε τα δεδομένα σας μέσω του MailMas. Μπορείτε να αλλάξετε:
• τα δεδομένα ταυτοποίησής σας (ηλεκτρονική διεύθυνση ή κωδικό πρόσβασης)
• τα προσωπικά σας δεδομένα
• την εγγραφή σας
ή να διαγραφείτε εντελώς από το σύστημα.

Τα δεδομένα σας τίθενται στη διάθεση των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιοι για το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct (EDCC) και φυλάσσονται στη βάση δεδομένων με το δίκτυο επικοινωνίας μέχρις ότου ζητήσετε τη διαγραφή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Εκτός από τη δήλωση περί απορρήτου, ισχύει και αυτή η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Back to top