Den Europæiske Union

Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Privatlivets fred er vigtig for os. Adgang til dine personoplysninger er underlagt streng sikkerhedskontrol, og vi videregiver dem ikke til andre.

Definition af servicen

Europe Directs kontaktcenter er en informationsservice for enkeltpersoner og virksomheder, der giver direkte, individuelle svar på generelle spørgsmål om EU. Den henviser også brugerne til andre relevante kilder til information eller rådgivning.

Identifikationsdata

Dine personoplysninger indsamles og viderebehandles kun i det omfang, det er nødvendigt for at give dig et svar: fornavn, efternavn, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, hvis det er nødvendigt at ringe tilbage). I visse tilfælde er det også obligatorisk at oplyste bopælsland, nationalitet, køn, alder, stillingskategori og organisationstype.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger/hvem bliver de vist til?

De tjenestemænd i Kommissionen, som leder Europe Directs kontaktcenter, har adgang til dine oplysninger, som ligger i en database. Din forespørgsel er gemt på en server hos vores kontrahent, Communi-K (Serco Belgium & Tipik), og kan mailes til den EU-tjenestemand, der er ansvarlig for at besvare forespørgslen.

Kontrahenten har underskrevet en kontrakt med Kommissionen, som forpligter selskabet til at overholde gældende lovgivning om beskyttelse og behandling af personoplysninger, mere specifikt forordning (EF) nr. 45/2001.

Ingen personoplysninger afgives til tredjemand.

 

Hvordan værner vi om dine oplysninger?

Internt i Kommissionen kan udpegede kommissionstjenestemænd med et brugernavn og et password og kontrahenter med ansvar for tekniske forhold få adgang til oplysningerne.

Uden for Kommissionen har kun det personale hos kontrahenten, Communi-K, der har ansvaret for svaret eller den tekniske vedligeholdelse, adgang til dine personoplysninger, igen ved indtaste et brugernavn og et password.

Driften af de servere, der rummer personoplysningerne, overholder Kommissionens sikkerhedsordninger og de bestemmelser, dens Direktorat for Sikkerhed har indført for sådanne tjenester og servere.

Beskyttelse af personoplysninger

Europe Directs kontaktcenters database forvaltes af den registeransvarlige, Alessandro Giordani, kontorchef, "Citizens' Contact", Generaldirektoratet for Kommunikation, Europa-Kommissionen.

Hvis du har spørgsmål om de oplysninger, du har afgivet, bedes du kontakte den registeransvarlige.

Din henvendelse vil om nødvendigt blive sendt til en tjenestemand i en EU-institution eller et organ (lokalt, nationalt eller på EU-plan), som skulle være i stand til at besvare den.

Hvis din forespørgsel drejer sig om dine rettigheder i henhold til EU-retten, kan den blive sendt videre til en anden af Europa-Kommissionens tjenester, Dit Europa – Råd & Vink.

Hvis Dit Europa – Råd & Vink efter at have undersøgt din anmodning om rådgivning mener, at du skal bruge de nationale myndigheders hjælp for at få løst dit problem, kan de overføre den til SOLVIT, et problemløsningsnetværk, som behandler problemer mellem enkeltpersoner eller virksomheder og myndighederne i et andet land i sager, hvor EU-retten kan være blevet anvendt forkert.

Hvis dit spørgsmål vedrører Europa-Parlamentet, kan det blive videresendt til Parlamentets tjeneste for oplysninger til borgerne (CITES). På samme vis kan det ske, at spørgsmål til CITES videresendes til Europe Directs kontaktcenter.

Du bliver underrettet om alle overførsler mellem disse tjenester.

Adgang til dine personoplysninger

Du har ikke direkte adgang til de data, der ligger på vores server. Hvis du vil ændre eller slette dine personoplysninger eller vide, hvilke personoplysninger vi gemmer om dig, bedes du give os besked.

Hvor længe gemmer vi dine data?

Alle personoplysninger, der modtages og gemmes – enten af Kommissionen eller kontrahenten – slettes efter 5 år.

Abonnér på nyt fra Europe Direct

Europe Directs nyhedstjeneste tilbyder dig oplysninger om EU.

Kryds feltet af ud for "Jeg tillader Europa-Kommissionen at tilføje min e-mailadresse til Europe Directs mailingliste" i spørgeformularen. Så bliver dine kontaktoplysninger føjet til Kommissionens værktøj til håndtering af mailinglister (MailMas).

Du kan ændre dine oplysninger når som helst i MailMas. Du har mulighed for:
• at ændre dine identifikationsdata (e-mail-adresse eller password)
• at ændre din personoplysninger
• at ændre dit abonnement
eller at blive slettet helt fra systemet.

Dine oplysninger er tilgængelige for Kommissionens personale med ansvar for Europe Directs kontaktcenter og gemmes i databasen over mailinglister, indtil du siger dit abonnement op.

Yderligere oplysninger

Ud over databeskyttelseserklæringen gælder denne juridiske meddelelse.

Back to top