Evropská unie

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás mimořádně důležitá. Přístup k vašim osobním údajům podléhá přísným bezpečnostním kontrolám a vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Vymezení služby

Kontaktní středisko Europe Direct je informační služba pro soukromé osoby a podnikatele, která poskytuje přímé a individualizované odpovědi na všeobecné dotazy týkající se EU. Rovněž uživateli poradí, na jaké další související zdroje informací nebo poradenství se obrátit.

Identifikační údaje

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány pouze v míře, která je nezbytná k tomu, abychom vám mohli poskytnout odpověď. Jedná se o vaše jméno, příjmení, kontaktní informace (e-mailová adresa a v případě potřeby telefonní číslo) a o upřednostňovaný jazyk. V některých případech je rovněž požadována země trvalého pobytu, státní příslušnost, pohlaví, věk, ekonomická kategorie a typ organizace.

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou sdělovány?

Přístup k vašim osobním údajům v databázi mají pracovníci Komise, kteří odpovídají za kontaktní středisko Europe Direct. Váš dotaz je uložen na serveru našeho smluvního dodavatele, Communi-K (Serco Belgium & Tipik), a může být zaslán e-mailem pracovníkům EU, kteří zpracovávají odpověď.

Smluvní dodavatel podepsal s Evropskou komisí smlouvu, která jej právně zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů, především nařízení (ES) č. 45/2001.

Žádné osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

 

Jak vaše informace chráníme a zabezpečujeme?

V rámci Komise mají přístup k údajům pověření pracovníci na základě uživatelského jména a hesla a smluvní dodavatelé, kteří zodpovídají za technickou stránku.

Mimo Komisi má přístup k vašim osobním údajům pouze personál smluvního dodavatele, Communi-K, který zodpovídá za odpovědi nebo technickou údržbu, a to rovněž na základě uživatelského jména a hesla.

Provoz serverů, na nichž jsou uloženy osobní údaje, je v souladu s bezpečnostními opatřeními Komise a ustanoveními ředitelství pro bezpečnost, která se týkají takovýchto služeb a serverů.

Ochrana osobních údajů

Za provoz databáze kontaktního střediska Europe Direct odpovídá pan Alessandro Giordani, vedoucí oddělení „Kontakt s občany“ Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikaci.

Jestliže máte dotazy nebo požadavky ohledně informací, které jste nám zaslali, obraťte se prosím na vedoucího oddělení.

Bude-li to nutné, bude váš dotaz přesměrován na pracovníka instituce EU nebo jiného orgánu (na místní, národní nebo evropské úrovni), který na něj bude schopen odpovědět.

Jestliže se váš dotaz týká práv zakotvených v právních předpisech EU, může být přeposlán jiné službě Evropské komise, Vaše Evropa – Poradenství.

Jestliže se bude po přezkoumání vašeho dotazu zdát, že k vyřešení problému je nutná pomoc úřadů některého ze členských států, může služba Vaše Evropa – Poradenství předat váš případ síti SOLVIT, která se zabývá problémy, jež mají občané s úřady v jiném státě a jež mohly vzniknout nesprávným použitím právních předpisů EU.

Pokud se váš dotaz týká Evropského parlamentu, může být předán Informační službě pro občany (CITES), kterou provozuje Evropský parlament. Podobným způsobem předává tato informační služba některé dotazy na kontaktní centrum Europe Direct.

Dojde-li k předání dotazu mezi těmito službami, budete o tom informováni.

Přístup k vašim osobním údajům

K údajům uloženým na našem serveru nemáte přímý přístup. Chcete-li své osobní údaje upravit nebo vymazat nebo chcete-li zjistit, jaké údaje o vás jsou na severu uloženy, napište nám prosím zprávu.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Veškeré osobní údaje, které Komise či její smluvní dodavatel obdrželi a uchovávají, jsou vymazány po 5 letech.

Přihlásit se k odběru novinek služby Europe Direct

Pokud se přihlásíte k odběru novinek služby Europe Direct, budete dostávat informace o dění v Evropské unii.

Zaškrtněte políčko „Souhlasím s tím, aby Evropská komise vložila můj e-mail do adresáře služby Europe Direct (tzv. mailing list),“ které najdete na konci formuláře pro zaslání dotazu. Vaše osobní údaje budou posléze přidány do programu spravujícího adresáře Komise („MailMas“).

Vaše údaje máte možnost kdykoli prostřednictvím programu MailMas pozměnit. Můžete tak provést:
• změnu identifikačních údajů (e-mailové adresy nebo hesla)
• změnu osobních údajů
• změnu odběru novinek,
nebo se ze systému úplně odhlásit.

Vaše údaje jsou k dispozici zaměstnancům Komise odpovědným za provoz kontaktního střediska Europe Direct a jsou uchovávány v databázi pro rozesílání novinek, dokud se z této služby neodhlásíte.

Další informace

Kromě této ochrany osobních údajů se použije také toto právní upozornění.

Back to top