Европейски съюз

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас. Достъпът до вашите лични данни е обект на строг контрол за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни.

Дефиниране на услугата

Europe Direct е информационна служба за лица и предприятия, предоставяща директни, индивидуални отговори по общи въпроси относно ЕС. Освен това тя препраща потребителите към допълнителни подходящи източници на информация и съвети.

Данни за идентификация

Вашите лични данни се събират и обработват само до степен, необходима за предоставяне на търсения от вас отговор: собствено име, фамилно име, координати за връзка (електронен адрес; телефонен номер, ако е необходимо да ви се обадим), предпочитан език. В някои случаи е задължително да посочите страна на пребиваване, гражданство, пол, икономическа категория и вид организация.

 

Кой има достъп до вашите данни / на кого се предоставят те?

Служителите на Европейската комисия, отговарящи за информационния център Europe Direct, имат достъп до вашата информация, съхраняванa в база данни. Вашето запитване се съхранява на сървъра на нашия външен изпълнител, Communi-K (Serco Belgium & Tipik), и може да бъде препратено по електронна поща на служителя на ЕС, който е в състояние да му отговори.

Външният изпълнител е подписал договор с Европейската комисия, който законово го задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни и тяхната обработка, и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001.

Лични данни не се предоставят на трети страни.

 

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

Вътре в Комисията до данните имат достъп определени нейни служители, които разполагат с потребителско име и парола, както и външни изпълнители, отговарящи за техническите аспекти.

Извън Комисията единствено персонала на външния изпълнител, Communi-K, отговарящ за обработката на вашето запитване или за техническата поддръжка, има достъп до вашите данни чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Функционирането на сървърите, съдържащи личните данни, отговаря на изискванията за сигурност на Комисията и наредбите, изготвени от нейната дирекция за сигурност относно подобни услуги и сървъри.

Защита на личните данни

За базата данни на информационния център Europe Direct отговаря контрольорът Alessandro Giordani, началник отдел „Връзки с гражданите“ към Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейската комисия.

За въпроси, свързани с изпратената от вас информация, моля, свържете се с контрольора.

Ако е необходимо, запитването ви ще бъде насочено към служител на институциите на ЕС или компетентен орган (на местно, национално или европейско ниво), който би следвало да ви отговори.

Ако запитването ви е свързано с вашите права съгласно законите на ЕС, е възможно то да бъде препратено към Вашата Европа – Съвети - друга служба на Европейската комисия.

Ако, след като разгледа вашето искане, Вашата Европа – Съвети прецени, че се нуждаете от помощта на националните органи за разрешаване на вашия проблем, тя може да препрати вашия случай на SOLVIT, мрежа за разрешаване на проблеми между граждани или предприятия и властите в друга държава, за случаите когато е възможно законите на ЕС да не се прилагат правилно.

Ако вашето запитване се отнася до Европейския парламент, то може да бъде препратено към Службата на Европейския парламент за справки на гражданите. По подобен начин запитвания, получени от Службата на ЕП за справки на гражданите, могат да бъдат препратени към информационната служба Europe Direct.

Ще бъдете информирани за всеки един обмен на данни между тези служби.

Достъп до вашите лични данни

Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да промените или изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни електронно писмо.

Колко време се съхраняват вашите данни?

Всички лични данни, получени и съхранявани от Комисията или от нейните външни изпълнители, се изтриват след 5 години.

Абонамент за списъка с електронни адреси на Europe Direct

Услугата с електронни адреси на Europe Direct ви позволява да получавате информация за ЕС.

След като поставите отметка в незадължителното поле „Позволявам на Европейската комисия да добави електронния ми адрес към списъка с електронни адреси на Europe Direct“ във формуляра за контакти, личните ви данни ще бъдат добавени към инструмента за управление на списъците с електронни адреси на Комисията (MailMas).

По всяко време можете да променяте данните си чрез MailMas. Имате възможност да:
• променяте идентификационните си данни (вашия електронен адрес или парола)
• променяте личните си данни
• променяте абонамента си
или да прекратите регистрацията си в системата.

Данните ви са достъпни за служителите на Комисията, които отговарят за Центъра за връзка Europe Direct, и се съхраняват в базата данни с електронни адреси, докато прекратите абонамента си.

Допълнителна информация

В допълнение към декларацията за поверителност се прилага и следната правна информация.

Back to top