an tAontas Eorpach

Teileafón

Glao a chur orainn

Ón Aontas Eorpach

Saoruimhir ghinearálta

0080067891011 *

* Glao saor is ea é seo, ach mar sin féin d'fhéadfadh oibreoirí áirithe táillí a ghearradh, ag brath ar an oibreoir.

Uimhir áitiúil i do thír féin san Aontas Eorpach **

** gearrfar an gnáth-tháille idirnáisiúnta

Dálach 9.00 - 18.00 ALE
I gceann ar bith de theangacha an Aontais Eorpaigh

Má tá tú lasmuigh den Aontas Eorpach

003222999696 *

* gearrfar an gnáth-tháille idirnáisiúnta

Is i mBéarla a fhreagróidh an t-oibritheoir, ach is féidir leat a iarraidh labhairt le duine i gceann ar bith de theangacha an Aontais Eorpaigh

Glao a chur ort

Cuir téacs agus an teachtaireacht "Cuir glao orm" ann

agus do chód tíre agus uimhir theileafóin, chuig:

0032472678910 *

gearrfar an gnáth-tháille idirnáisiúnta ar an teachtaireacht téacs – ach ní ghearrfar táille ar bith ort as an nglaoch a chuirfear ort

Sin, nó líon isteach an fhoirm thíos

Barr

Back to top