Ευρωπαϊκή Ένωση

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα

Ιστορικό

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: επικοινωνία με τους πολίτες για δημοκρατία και οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης Ευρώπης

Back to top