European Union website, the official EU website

Rahastamine ja toetused

Rahastamine ja toetused


ELi poolsed rahastamisvõimalused väikeettevõtjatele

Noorte ettevõtjate toetamine