Európska únia

O tejto lokalite

O tejto lokalite

Portál europa.eu je oficiálne webové sídlo Európskej únie. Je to dobré východiskové miesto, ak hľadáte informácie a služby poskytované EÚ, ale neviete, na ktorej konkrétnej webovej stránke začať.

Na portáli Europa nájdete:

  • základné informácie o tom, ako EÚ funguje,
  • najnovšie aktuality a podujatia z prostredia EÚ,
  • odkazy na informácie o EÚ na webových sídlach inštitúcií a agentúr EÚ.

Kto zodpovedá za portál?

Prevádzku portálu Europa zabezpečuje Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie v mene inštitúcií EÚ.

Informácie k používaniu portálu

Úvodná stránka portálu ponúka výber hlavných tematických oblastí, napr. Informácie o fungovaní EÚ, Váš život v EÚ, Podnikanie, EÚ podľa tém, ktoré spoločne s nástrojom na vyhľadávanie uľahčujú vyhľadávanie informácií na portáli.

Odkazy na informácie a služby EÚ

EÚ ponúka veľké množstvo online informácií a pátranie po nich sa môže javiť zložité. Každý deň sa na internete uverejňuje široké spektrum informácií, vrátane právnych predpisov, štatistík, tlačových správ, správ o politikách atď.

Všetky inštitúcie a agentúry EÚ majú svoje vlastné webové sídla. Aj úrady EÚ v členských štátoch a v krajinách na celom svete majú svoje vlastné webové sídla. Ďalšie online služby sú zamerané na rôzne oblasti, od vyhľadania registračného čísla DPH spoločnosti (DIČ), po objednávanie publikácií EÚ a pomoc ľuďom, ktorí hľadajú prácu v zahraničí.

Na tejto stránke portálu sa snažíme poskytovať odkazy na tieto informácie. Usilujeme sa kategorizovať informácie prehľadným spôsobom a v názve odkazu vyjadriť opis toho, čo môžete očakávať po kliknutí naň.

Spokojnosť zákazníka

Portál Europa.eu je navrhnutý pre vás. Spolupracujeme s používateľmi s cieľom vytvoriť čo najzrozumiteľnejšiu štruktúru a jazykový štýl stránok portálu a neustále hľadáme spôsoby, ako ich vylepšiť.

Čo sa deje s pripomienkami a názormi od používateľov?

Pripomienky od používateľov nášho portálu si každý týždeň necháme preložiť, prečítame si ich a analyzujeme. Na základe vašej spätnej väzby stránky portálu neustále upravujeme.

Návrhy alebo pripomienky od používateľov portálu Európskej únie získavame zo štyroch zdrojov:

  • formulár „ Pomôžte nám zlepšiť sa“ – týždenne ho využije približne 3 000 používateľov
  • prieskum – jednému z 20-tich návštevníkov portálu sa zobrazí žiadosť o zodpovedanie siedmich krátkych otázok
  • Ak nám chcete zaslať pripomienky, návrhy či spätnú väzbu k týmto stránkam, napíšte nám
  • Kontaktný formulárformulár, pomocou ktorého nám môžete zasielať otázky a dostať odpoveď
  • testy pre používateľov – náš portál pravidelne podrobujeme testovaniu zo strany používateľov, aby sme získali ich reakcie na jeho aktuálny vzhľad/funkcionalitu alebo rozpracované stránky či sekcie. Využívame aj ďalšie techniky výskumu zameraného na používateľov, ako sú cielené praktické štúdie, testovanie prostredníctvom papierových prototypov stránok a triedenie kariet

Všetky vaše pripomienky a návrhy prekladáme (strojový preklad) do jedného z našich pracovných jazykov a následne ich analyzujeme. Snažíme sa identifikovať opakujúce sa problémy, odstraňovať ich príčiny a neustále upravovať stránky portálu. Pridávame napríklad nové odkazy, upravujeme ich opis alebo sa snažíme návštevníkom ponúknuť iné spôsoby na čo najrýchlejšie získanie informácií, ktoré hľadajú.

Všetky prijaté pripomienky sú anonymné. Údaje o používateľoch, ktorí portál navštívili alebo poskytli spätnú väzbu, neuchovávame.

Návštevníci nášho portálu

Vďaka spätnej väzbe od našich návštevníkov a využitím nášho analytického nástroja získavame vedomosti o tom, kto navštevuje stránky portálu a aké informácie vyhľadáva. V roku 2018 zaznamenali stránky portálu EUROPA v priemere 2,3 milióna návštevníkov každý mesiac, pričom 25 % z nich bolo z krajín mimo EÚ. Respondenti v prieskume uviedli, že stránky navštevujú prevažne z profesijných dôvodov, a vyjadrili vysokú úroveň spokojnosti s portálom.

Back to top