Unjoni Ewrope

Dwar dan is-sit

Dwar dan is-sit

Europa.eu hu is-sit web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa punt ta’ tluq tajjeb jekk qed tfittex informazzjoni u servizzi pprovduti mill-UE iżda ma tafx tinnaviga fis-siti tagħna.

Dan is-sit jagħtik:

  • informazzjoni bażika dwar kif taħdem l-UE
  • l-aktar aħbarijiet u avvenimenti reċenti tal-UE
  • links għal informazzjoni dwar l-UE fuq is-siti tal-internet ta’ istituzzjonijiet u aġenziji tal-UE.

Min imexxi dan is-sit?

Dan is-sit jitmexx mid- dipartiment tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'isem l-istituzzjonijiet tal-UE.

Kif tuża dan is-sit

Tista’ tfittex f'dan is-sit bl-użu ta’ wieħed mis-suġġetti ewlenin tagħna, eż. kif taħdem l-UE, Ħajja u negozju fl-UE, l-UE skont it-tema, jew permezz tal-magna ta’ tiftix.

Tabelli għal informazzjoni dwar l-UE u servizzi

L-UE hija waħda mill-akbar pubblikaturi ta’ informazzjoni onlajn fid-dinja u t-tiftix għal informazzjoni jista' jidher kumpless. Ta' kuljum ammont enormi ta’ informazzjoni jmur onlajn, inklużi leġiżlazzjoni, statistika, stqarrijiet għall-istampa, rapporti ta’ politika u aktar.

L-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE għandhom is-siti web tagħhom stess. Uffiċċji tal-UE f’kull pajjiż membru u f’pajjiżi madwar id-dinja wkoll għandhom is-sit tagħhom. Servizzi onlajn oħra jindirizzaw għadd ta’ suġġetti, min kif jinsab in-numru tal-VAT ta' kumpanija sa kif tordna pubblikazzjonijiet tal-UE kif ukoll għajnuna lin-nies li qed ifittxu impjieg barra minn pajjiżhom.

F’dan is-sit qed nippruvaw nipprovdu tabelli għal din l-informazzjoni. Ippruvajna nikklassifikaw din l-informazzjoni b’mod ċar u nipprovdu deskrizzjonijiet ta’ x’għandek issib f'kull link.

Sodisfazzjon tal-klijent

Europa.eu huwa mfassal għalik. Naħdmu ma’ min juża s-siti web biex nagħmlu l-istruttura u l-lingwa ta’ dan is-sit ċari kemm jista’ jkun, iżda dejjem infittxu modi kif nitjiebu.

Biex tagħtina l-kummenti, suġġerimenti u rispons dwar kif sibt dan is-sit, jekk jogħġbok ikkuntattja t-tim web ta' Europa

X’jiġri mir-rispons tal-utenti?

Il-kummenti li nirċievu mill-utenti tas-sit web tagħna jiġu tradotti, jinqraw u jiġu analizzati kull ġimgħa. Il-ħin kollu nirranġaw is-sit skont ir-rispons tagħhom.

Nirċievu l-opinjoni ta' dawk li jużaw is-sit web tal-Unjoni Ewropea f’erba’modi:

  • Formola li tgħinna nsiru aħjar – nirċievu sa 3,000 kumment fil-ġimgħa permezz ta' din il-formola.
  • Stħarriġ - staqsejna 1 minn kull 20 viżitatur li jidħlu fis-sit għadd ta' mistoqsijiet qosra.
  • Formola tal-kuntatt - formola ta' rispons li n-nies jistgħu jibagħtulna b'email u jirċievu risposta.
  • Ittestjar tal-utenti – norganizzaw regolarment testjar tal-utent fuq is-sit tagħna biex ikollna rispons dwar is-"sit live" jew fuq paġni li jkunu għadhom prova u taqsimiet li nkunu qed naħdmu fuqhom. Nużaw ukoll tekniki oħra ta' riċerka tal-utent bħall-istudji fil-qasam, prototipi tad-dokumenti u card-sorting.

Dawn il-kummenti u s-suġġerimenti kollha jiġu tradotti (awtomatikament) fil-lingwi li naqraw u mbagħad nanalizzawhom. Infittxu problemi ripetittivi u nagħmlu tibdiliet kontinwament. Dan jista' jfisser iż-żieda ta' link, it-tibdil ta' deskrizzjoni ta' link jew is-sejba ta' modi oħra kif ngħinu lill-pubbliku jsib l-informazzjoni li qed ifittex.

Il-kummenti kollha li nirċievu huma anonimi u ma nżommux dejta dwar il-persuni li jużaw il-websajt jew li jibagħtu rispons.

Il-viżitaturi tas-sit web tagħna

Ir-rispons provdut minn min iżurna, flimkien ma’ din l-għodda analitika tagħna, jgħinna nitgħallmu min jidħol fil-sit web tagħna u x'qed ifittxu. Fl-2018, medja ta’ 2.3 miljun persuna żaru s-sit web EUROPA kull xahar, b’25% ġejjin minn barra l-UE. Dawk li wieġbu għall-istħarriġ qalulna li huma ġew l-aktar fuq bażi professjonali, u kellhom livell għoli ta’ sodisfazzjon fis-sit.

Back to top