Euroopan Unioni

Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

EUROPA on EU:n virallinen verkkosivusto (europa.eu). Sen kautta voi kätevästi etsiä tietoa EU:sta ja sen tarjoamista palveluista, jos ei ole aiemmin tutustunut EU-elinten sivustoihin.

Tällä sivustolla on

  • perustietoa EU:n toiminnasta
  • EU-aiheisia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista
  • linkkejä EU:n toimielinten ja virastojen verkkosivustoilla oleviin tietoihin.

Sivuston ylläpitäjä

Sivustoa ylläpitää Euroopan komission viestintäpääosasto EU:n toimielinten puolesta.

Tiedonhaku sivustolta

Sivustolta voi hakea tietoa päävalikon linkkien kautta (esim. Tietoa EU:n toiminnasta, Kansalaisena EU:ssa, Yritystoiminta, EU aiheittain) tai hakutoiminnon avulla.

Portaali EU-tietoon ja EU:n palveluihin

EU on maailman suurimpia verkkosisällön tarjoajia, ja tietojen löytäminen voi tuntua hankalalta. EU-elimet julkaisevat verkossa päivittäin valtavasti tietoa, esimerkiksi lainsäädäntöä, tilastoja, lehdistötiedotteita ja poliittisia katsauksia.

Kaikilla EU:n toimielimillä ja virastoilla on oma verkkosivustonsa. Myös jäsenvaltioissa ja muualla maailmassa sijaitsevilla EU:n edustustoilla on omat sivustonsa. EU tarjoaa verkossa myös monenlaisia palveluja, joiden avulla voi esimerkiksi etsiä yritysten alv-tunnuksia, tilata EU:n julkaisuja tai etsiä työpaikkoja ulkomailta.

sivusto toimii portaalina, joka auttaa löytämään oikeaan osoitteeseen. Tiedot on luokiteltu aiheittain, ja kunkin linkin yhteydessä kuvataan sen takaa löytyvä sisältö.

Käyttäjätyytyväisyys

sivusto on suunniteltu käyttäjien tarpeisiin. Sivuston kehittäjät tekevät käyttäjien kanssa yhteistyötä, jotta sen rakenne ja kieli saadaan mahdollisimman selkeäksi. Samalla etsitään keinoja sivuston parantamiseksi.

Käyttäjäpalaute

Käyttäjiltä saatuja viestejä analysoidaan viikoittain, ja sivustoa muokataan jatkuvasti palautteen perusteella.

Käyttäjäpalautetta kerätään seuraavilla tavoilla:

  • Auta meitä kehittämään sivustoa -lomake – tämän useimmilla alasivuilla olevan lomakkeen täyttää viikoittain jopa 3 000 sivuston käyttäjää.
  • Käyttäjäkyselyt – joka kahdeskymmenes sivustolla vieraileva saa vastattavakseen lyhyen palautekyselyn.
  • Palautetta ja parannusehdotuksia voi lähettää EUROPA-sivuston ylläpitäjille
  • Palautelomake, jolla voi lähettää kommentteja sivuston ylläpitäjille. Viesteihin pyritään myös vastaamaan
  • Käyttäjätestit – sekä julkista sivustoa että sen valmisteilla olevia osia testataan säännöllisesti. Lisäksi käytetään muita tutkimusmenetelmiä, kuten kenttätutkimuksia, paperiprototyyppejä ja korttilajittelutestejä.

Tarvittaessa kommentit ja ehdotukset käännetään (konekäännösohjelmilla), minkä jälkeen ne analysoidaan. Erityisesti tarkkaillaan toistuvia ongelmia. Sivustolle tehdään jatkuvasti pieniä parannuksia: lisätään linkkejä, muutetaan linkkien kuvauksia tai parannetaan käytettävyyttä muulla tavoin.

Kaikki palaute käsitellään nimettömänä, eikä sivuston käyttäjistä tai palautteen antajista kerätä tietoja.

Sivuston käyttäjät

Käyttäjäpalautteen ja analyysityökalujen avulla selvitetään, keitä sivustolla käy ja mitä he sieltä etsivät. Sivustolla oli vuonna 2018 keskimäärin 2,3 miljoonaa kävijää kuukaudessa. Heistä 25 % oli EU:n ulkopuolelta. Käyttäjäkyselyyn vastanneista valtaosa vieraili sivustolla työtehtävien takia ja oli erittäin tyytyväinen sivustoon.

Back to top