Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενικά

Γενικά

Ο Europa.eu είναι ο επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης όταν αναζητάτε διάφορες πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει η ΕΕ, αλλά δεν γνωρίζετε πώς να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας.

Ο ιστότοπος αυτός σας δίνει:

  • βασικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η ΕΕ
  • τις τελευταίες ειδήσεις και εκδηλώσεις στην ΕΕ
  • συνδέσμους προς πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ.

Ποιος διαχειρίζεται τον ιστότοπο

Η διαχείριση του ιστότοπου γίνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο

Μπορείτε να κάνετε την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας είτε ένα από τα κύρια θέματά μας, π.χ. Πώς λειτουργεί η ΕΕ, Ζωή και επιχειρήσεις στην ΕΕ, Η ΕΕ ανά θέμα, είτε τη μηχανή αναζήτησης.

Πινακίδες για πληροφορίες και υπηρεσίες της ΕΕ

Η ΕΕ δημοσιεύει τεράστιο όγκο διαδικτυακών πληροφοριών - έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο - και η αναζήτηση μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη. Κάθε μέρα, αναρτά στο διαδίκτυο πληθώρα πληροφοριών, όπως νομοθεσία, στατιστικές, δελτία Τύπου, εκθέσεις πολιτικής και πολλά άλλα.

Όλα τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ διαθέτουν τους δικούς τους ιστότοπους. Τα γραφεία της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος και σε διάφορες χώρες του κόσμου διαθέτουν επίσης δικούς τους ιστότοπους. Προσφέρονται δε και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η αναζήτηση του ΑΦΜ μιας εταιρείας, η παραγγελία εκδόσεων της ΕΕ και η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.

Προσπαθούμε να παρέχουμε πινακίδες για τις πληροφορίες αυτές, καθώς και να τις κατηγοριοποιούμε με σαφή τρόπο. Επίσης, παρέχουμε περιγραφές για το τι μπορείτε να βρείτε σε κάθε σύνδεσμο.

Ικανοποίηση πελατών

Ο ιστότοπος Europa.eu έχει σχεδιαστεί για σας. Συνεργαζόμαστε με τους χρήστες για να κάνουμε τη δομή και τη γλώσσα του όσο το δυνατόν σαφέστερες, και αναζητούμε συνεχώς τρόπους για τη βελτίωσή του.

Ποια συνέχεια δίνουμε στα σχόλια των χρηστών

Τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους χρήστες του ιστότοπου μεταφράζονται, διαβάζονται και αναλύονται σε εβδομαδιαία βάση. Ο ιστότοπος αναπροσαρμόζεται συνεχώς με βάση τα σχόλια αυτά.

Οι χρήστες του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μας στέλνουν τα σχόλιά τους με τους εξής τέσσερις τρόπους:

  • Δελτίο για τη βελτίωση του ιστότοπου: μέσω του δελτίου αυτού λαμβάνουμε 3.000 περίπου σχόλια την εβδομάδα.
  • Έρευνα: ζητάμε από έναν στους 20 χρήστες που εισέρχονται στον ιστότοπο να απαντούν σε λίγες σύντομες ερωτήσεις.
  • Δελτίο επικοινωνίας: πρόκειται για ένα δελτίο σχολιασμού που μπορούν να μας στέλνουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν σχετική απάντηση.
  • Γράψτε μας τυχόν σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο   
  • Φόρμα επικοινωνίας - δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μας στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα και να λαμβάνουν απάντηση 
  • Δοκιμές από τους χρήστες: ζητάμε τακτικά από τους χρήστες να κάνουν δοκιμές στον ιστότοπό μας, ώστε να συγκεντρώνουμε τα σχόλιά τους τόσο για τον ίδιο τον "ζωντανό" ιστότοπο όσο και για τα σχέδια ιστοσελίδων και ενοτήτων που προετοιμάζουμε. Χρησιμοποιούμε δε και άλλες τεχνικές έρευνας μεταξύ των χρηστών, όπως επιτόπιες μελέτες, δημιουργία πρωτοτύπων σε χαρτί, κατηγοριοποίηση περιεχομένου.

Όλα τα σχόλια και οι προτάσεις που λαμβάνουμε μεταφράζονται (με αυτόματη μετάφραση) σε γλώσσες που γνωρίζουμε και στη συνέχεια αναλύονται από τις υπηρεσίες μας. Εντοπίζουμε τα προβλήματα που επαναλαμβάνονται και κάνουμε συνεχώς αλλαγές. Για παράδειγμα, προσθέτουμε συνδέσμους, αλλάζουμε την περιγραφή των συνδέσμων ή προσπαθούμε να καθοδηγούμε τους χρήστες κατά την αναζήτηση πληροφοριών.

Όλα τα σχόλια που λαμβάνουμε είναι ανώνυμα και δεν τηρούμε κανένα αρχείο με τα στοιχεία αυτών που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή στέλνουν σχόλια και παρατηρήσεις.

Ποιοι είναι οι επισκέπτες του ιστότοπου

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που μας στέλνουν οι επισκέπτες μας, σε συνδυασμό με το σχετικό εργαλείο στατιστικής ανάλυσης, μας βοηθούν να μάθουμε ποιοι επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και τι είδους πληροφορίες αναζητούν. Το 2018 επισκέφθηκαν τον EUROPA κατά μέσο όρο 2,3 εκατομμύρια άτομα τον μήνα. Το 25% των ατόμων αυτών προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι επισκέφθηκαν τον ιστότοπο ως επί το πλείστον για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους, και ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από αυτόν.

Back to top