Европейски съюз

За този сайт

За този сайт

Europa.eu е официалният уебсайт на Европейския съюз (ЕС). Ако търсите информация и услуги, предоставяни от ЕС, но не знаете откъде да започнете – започнете оттук.

Този сайт ви предоставя:

  • основна информация за функционирането на ЕС
  • последни новини и събития от ЕС
  • връзки към информация за ЕС на уебсайтовете на европейските институции и агенции.

Кой поддържа този сайт?

Този сайт се поддържа от Дирекция „Комуникации” на Европейската комисия от името на институциите от ЕС.

Как да използваме този сайт?

Можете да търсите в този сайт по основни теми, например „Как функционира ЕС“, „Живот и бизнес в ЕС“, „Политики на ЕС“, или като използвате функцията „Търсене“.

Упътване към информация и услуги на ЕС

ЕС е сред публикуващите най-много онлайн информация в света и търсенето на информация може да изглежда сложно. Всеки ден се публикува изобилие от информация онлайн – законодателство, статистика, съобщения за медиите, доклади и др.

Всички институции и агенции на ЕС имат свои собствени уебсайтове. Представителствата на ЕС във всяка от държавите членки и в различни страни по света също имат собствени уебсайтове. Други онлайн услуги обхващат широк кръг теми — от намиране на ДДС на предприятие до поръчване на публикации на ЕС и помощ при търсене на работа в чужбина.

На този сайт се опитваме да предоставим ясни насоки за тази информация. Опитваме се я подредим ясно по категории и сме предоставили описания на това, което се крие зад всяка връзка.

Удовлетвореност на потребителите

Europa.eu е разработен за вас. Работим с потребители на уебсайтове, за да направим структурата и езика на този сайт възможно най-ясни, като постоянно търсим начини за подобряване.

Как използваме вашите коментари

Коментарите, които получаваме от нашите потребители се превеждат, прочитат и анализират всяка седмица. Постоянно актуализираме сайта въз основа на вашите отзиви.

Получаваме коментари от посетителите на сайта на Европейския съюз по четири начина:

  • Формуляр „Помогнете ни да направим сайта по-добър“ – всяка седмица получаваме около 3000 коментара чрез този формуляр.
  • Анкета сред потребителите - молим 1 на всеки 20 посетители на сайта да отговори на няколко кратки въпроса.
  • За да дадете своите коментари, предложения и мнения за уебсайта, моля, пишете ни
  • Формуляр за контактформуляр, на който можете да ни пишете по електронната поща и да получите отговор
  • Тестване с потребители – редовно провеждаме тестове с участието на потребители, за да получим коментари относно работата на сайта в реални условия или относно страници и раздели, по които работим. Използваме и други техники за проучване на потребителското мнение като проучвания на място, изготвяне на хартиени прототипи и сортиране на карти.

Всички коментари и предложения се превеждат (чрез машинен превод) на езици, които разбираме, след което ги анализираме. Търсим повтарящите се проблеми и правим непрекъснати промени. Добавяме връзки, променяме описанието на връзките или търсим нови начини за улесняване на намирането на информация от потребителите.

Всички коментари са анонимни. Не съхраняваме данни за хората, използващи уебсайта или изпращащи коментари и предложения.

Посетителите на нашия сайт

Коментарите и предложенията на нашите посетители, в съчетание с нашия инструмент за анализиране, ни помагат да разберем кои са посетителите на нашия сайт и какво търсят. През 2018 г. средно 2,3 млн. души са посещавали уебсайта EUROPA всеки месец, като 25 % от тях са били от страни извън ЕС. Участниците в проучванията ни разказаха, че посещават сайта най-вече на професионална основа и са много удовлетворени от него.

Back to top