Uniunea Europeană

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile comunitare are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile instituțiilor Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu”. Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor electronice solicitate. Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu politica definită de regulamentul menționat anterior și oferă informații despre modul în care sunt utilizate datele dvs. în declarațiile lor specifice de confidențialitate.

În acest sens:

 • Pentru fiecare serviciu on-line specific, există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind protecția vieții private.
 • În cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și le oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor (a se vedea articolul 24 din regulament).
 • Pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 41-45 din regulament).

Toate site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Deoarece nu deținem controlul asupra acestora, vă recomandăm să le verificați politica privind protecția vieții private.

Ce este un serviciu on-line?

Un serviciu electronic pe site-ul Europa este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet menită să amelioreze comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte și instituțiile europene, pe de altă parte.

Europa oferă sau va oferi trei tipuri de servicii electronice:

 1. servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și altor factori decizionali un acces ușor și eficient la informații, îmbunătățind astfel gradul de transparență și înțelegere a politicilor și activităților UE
 2. servicii de comunicare interactivă care permit ameliorarea contactului cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii publici și facilitează consultările în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile UE
 3. servicii de tranzacționare care oferă acces la toate tipurile de tranzacții de bază cu UE, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informații incluse într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea într-un scop precis. Informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare.
 • Cui i se divulgă informațiile. UE va divulga informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului/scopurilor identificat(e) mai sus și doar destinatarilor/categoriilor de destinatari menționați/menționate. UE nu divulgă datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct.
 • Cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dvs. cu caracter personal. În calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul irevocabil.
 • Cât timp vă sunt păstrate datele. UE păstrează datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară.
 • Ce măsuri de securitate se iau pentru protejarea informațiilor dvs. împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații.

Europa Analytics

Europa Analytics este un serviciu administrativ care măsoară eficiența și eficacitatea paginilor de nivel superior de pe portalul Europa (europa.eu). Serviciul este gestionat de Comisia Europeană, în numele tuturor instituțiilor și organismelor UE.

În mod implicit, vizitatorii paginilor de nivel superior sunt monitorizați cu ajutorul modulelor cookie permanente de pe portalul Europa (europa.eu).

Aveți opțiunea de a respinge monitorizarea Piwik (regim de opt-out). Dacă vă răzgândiți, puteți opta pentru reluarea monitorizării Piwik (regim de opt-in).

Comisia Europeană își gestionează propriul site (ec.europa.eu). Pentru a respinge monitorizarea pe aceste pagini, accesați pagina privind Politica de confidențialitate.

Instituțiile și organismele UE, altele decât Comisia (ex. Parlamentul European), folosesc în prezent propriul sistem Analytics. Consultați paginile cu avizele lor juridice pentru informații suplimentare.

Dacă alegeți să nu puteți fi monitorizat de Piwik, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile portalului Europa.

Mai multe despre Europa Analytics

Cum sunt tratate e-mail-urile dvs.?

Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de „Contact” pe care îl puteți utiliza pentru a trimite comentarii către o anumită căsuță electronică funcțională.

Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care administrează căsuța electronică nu poate răspunde la întrebarea dvs., aceasta va transmite e-mail-ul către un alt serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dvs. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Back to top