Európai Unió

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait.

Az uniós intézmények által kezelt személyes adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ezek az általános rendelkezések az Európai Unió összes, .eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára alkalmazandóak. E weboldalak túlnyomó részén a felhasználó anélkül böngészhet, hogy bármiféle információt meg kellene adnia önmagáról, egyes esetekben azonban a kért elektronikus szolgáltatáshoz szükség van személyes információk közlésére. A személyes adatok megadását igénylő weboldalak üzemeltetői ezeket az információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel azokat.

E tekintetben:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik az adatvédelmi nyilatkozat tiszteletben tartásáról;
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban;
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását.

Az Európai Unió europa.eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel ezen oldalak felett a Bizottság nem rendelkezik befolyással, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az Ön által felkeresett külső webhelyek adatvédelmi szabályait.

Elektronikus szolgáltatás

Az EUROPA oldalain az e-szolgáltatások olyan interneten közrebocsátott szolgáltatások vagy erőforrások, amelyek a magánszemélyek, illetve a vállalkozások és az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA portál által kínált vagy a jövőben nyújtandó elektronikus szolgáltatások három típusba sorolhatók:

 • információs szolgáltatások – az ilyen típusú szolgáltatások információkhoz nyújtanak könnyű és hatékony hozzáférést a magánszemélyek, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más felek számára;
 • interaktív kommunikációs szolgáltatások – ezek a magánszemélyekkel, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közjogi szervekkel való kapcsolattartást segítik, s a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést hivatottak megkönnyíteni;
 • ügyviteli szolgáltatások – ezek adnak hozzáférést az EU-val folytatott alapvető tranzakciókhoz, így közbeszerzési eljárásokhoz, pénzügyi műveletekhez, munkaerő-toborzáshoz, illetve eseményekre való regisztráláshoz, dokumentumok beszerzéséhez.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a felhasználók személyes adatainak felhasználására vonatkozóan:

 • milyen információk gyűjtéséről van szó, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU a személyes adatokat egy adott cél elérése érdekében;
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba;
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat;
 • meddig őrzi meg az EU a felhasználók adatait;
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók, ha kérésük vagy panaszuk van.

Europa Analytics

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az EUROPA (europa.eu) portálon megjelenő, az Európai Bizottság által az összes európai uniós intézmény és szerv nevében üzemeltetett webhelyek főoldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

Alapértelmezés szerint a Bizottság állandó belső cookie-k révén követi nyomon az Europa (europa.eu) főoldalain tett látogatásokat.

A látogató ezt saját belátása szerint le is tilthatja. Később bármikor meggondolhatja magát, és engedélyezheti a nyomon követést.

Az Európai Bizottság maga üzemelteti saját weboldalait (vagyis az ec.europa.eu webhelyet). Ha le szeretné tiltani e webhely használatának nyomon követését, látogasson el az adatvédelmi politikánkat ismertető oldalra.

A többi európai uniós intézmény és szerv (például az Európai Parlament) saját analitikai eszközt használ. További információkért látogasson el az adott intézmény vagy szerv jogi nyilatkozatát tartalmazó webhelyre.

A cookie-k letiltása nem befolyásolja az EUROPA portálon való böngészés élményét.

További információk az Europa Analytics szolgáltatásról

Kapcsolatfelvétel az EUROPA portál webhelyein

Sok EUROPA-weboldalon rendelkezésre áll egy „Kapcsolat” gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail-üzenetet küldhetnek kérdéseikkel, észrevételeikkel a webhely üzemeltetőjének.

Amikor a felhasználó ilyen módon üzenetet küld, személyes adatainak gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a postaláda kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatják arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbították. 

Ha kérdése van e-mail-üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, foglalja bele üzenetébe.

Az adatok védelme

Az összegyűjtött személyes adatok tárolására az adatokat feldolgozó külső alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak biztosítania kell az adatok védelmét és titkosságát az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtaknak megfelelően.

Az adatok ellenőrzése, módosítása és törlése

Ha ellenőrizni, módosítani vagy törölni szeretné személyes adatait, amelyeket az EUROPA webhelyért és aloldalaiért felelős adatkezelők tárolnak, akkor vegye fel a kapcsolatot a Kommunikációs Főigazgatósággal, azon belül az Europa webhely adatkezelőjével az alább megadott e-mail-címen. Üzenetében egyértelműen fogalmazza meg kérését, és adja meg az adott webhely/weboldalak URL-címét.

E-mail-cím: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top