Európai Unió

Adatvédelem

Adatvédelem

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védi a felhasználók adatait.

A közösségi intézmények által kezelt személyes adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

E webhelyek túlnyomó részén a látogatók anélkül böngészhetnek, hogy bármiféle információt meg kellene adniuk önmagukról, egyes esetekben azonban az igénybe venni kívánt elektronikus szolgáltatásokhoz szükség van személyes információk közlésére. A személyes adatokra igényt tartó weboldalak üzemeltetői a megadott információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel ezeket az adatokat.

Ennek megfelelően:

 • mindegyik e-szolgáltatás vonatkozásában egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját, és gondoskodik arról, hogy a szóban forgó e-szolgáltatás nyújtása keretében a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására a vonatkozó előírásokkal összhangban kerüljön sor;
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi felelős gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, valamint tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd: a rendelet 24. cikke);
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását (lásd: a rendelet 41–45. cikke).

Az Európai Unió eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. A Bizottságnak nincs ellenőrzése e külső webhelyek felett, ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy tanulmányozzák át az érintett webhelyekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

Mi az e-szolgáltatás?

Az Europa oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyrészt a polgárok és a vállalkozások, másrészt az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az Europa webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 1. információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz, és ezáltal növelik az uniós szakpolitikák és tevékenységek átláthatóságát és ismertségét;
 2. interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közszférabeli szereplőkkel való kapcsolattartást, s megkönnyítik ezáltal a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzéseket, ami végső soron olajozottabbá teszi a döntéshozatalt, továbbá emeli az EU tevékenységeinek és szolgáltatásainak színvonalát;
 3. ügyintézéshez szükséges szolgáltatások például EU-beli közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás, eseményekre való regisztrálás, dokumentumok ingyenes vagy térítés ellenében történő beszerzése kapcsán stb.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a felhasználók személyes adataira vonatkozóan:

 • milyen információk gyűjtésére kerül sor, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – kizárólag a meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben – a személyes adatokat. Az információkat e konkrét céllal összeegyeztethetetlen célból nem lehet újból felhasználni;
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba: az EU csak akkor továbbítja a felhasználók személyes adatait harmadik feleknek, ha ezt a fent ismertetett cél(ok) elérése indokolja, és ebben az esetben is csak a megemlített (kategóriákba tartozó) címzetteknek. Az Unió nem adja ki a felhasználók személyes adatait direkt marketing céljaira;
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat: az adatok érintettjeinek joguk van kifogást emelni személyes adataik feldolgozása ellen, amennyiben arra jogszerű indokuk van, kivéve ha ezen adatok gyűjtésére valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, vagy ha olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy ha azokat olyan célra használják fel, amelyhez a felhasználó egyértelműen beleegyezését adta;
 • meddig őrzi meg a hivatal a felhasználók adatait: az EU csak addig őrzi meg a felhasználók adatait, ameddig arra a gyűjtés vagy további feldolgozás céljából szükség van;
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók kérésükkel vagy panaszukkal.

Europa Analytics

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság által az összes európai uniós intézmény és szerv nevében üzemeltett Europa (europa.eu) portálon megjelenő webhelyek főoldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

Alapesetben a Bizottság tartós belső cookie-k révén kíséri figyelemmel az Europa (europa.eu) webhelyen tett látogatásokat. A webhelyhasználatot a Piwik alkalmazás követi nyomon, de ezt a látogatók saját belátásuk szerint letilthatják.

Később bármikor meggondolhatják magukat, ha mégis hozzájárulnak a Piwik használatához.

Az Európai Bizottság saját maga üzemelteti webhelyét (ec.europa.eu). Ha le szeretné tiltani böngészési szokásainak nyomon követését ezen a webhelyen, látogasson el az adatvédelmi szabályokat ismertető oldalra.

A többi európai uniós intézmény és szerv (például az Európai Parlament) saját analitikai eszközt használ. További információért látogasson el az adott intézmény vagy szerv jogi nyilatkozatot tartalmazó webhelyére.

A cookie-k letiltása nem befolyásolja az Europa portálon való böngészés élményét.

További információk a szolgáltatásról

Hogyan kezeljük a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket?

Sok Europa-weboldalon rendelkezésre áll egy „Kapcsolat” gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail üzenetben elküldhetik kérdéseiket, észrevételeiket a webhely üzemeltetőjének.

E-mail üzenet küldése esetén a személyes adatok gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a postaláda kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbítottuk. 

Kérjük, e-mail üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit írja meg a nekünk küldendő e-mailben.

Back to top