Europska unija

Politika zaštite privatnosti

Politika zaštite privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Tom općom politikom obuhvaćena je obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije u okviru domene eu. Iako je većinu tih web-mjesta moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno dati da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje ste zatražili. Na web-mjestima na kojima se takvi podaci zahtijevaju s vašim se podacima postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vas se informira o korištenju vaših podataka posebnim izjavama o politici poštovanja povjerljivosti podataka.

U tom pogledu:

 • za svaku pojedinačnu e-uslugu voditelj obrade podataka određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost pojedine e-usluge s politikom poštovanja povjerljivosti podataka,
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za poštovanje odredaba ove Uredbe i savjetuje voditelje obrade podataka kako bi trebali obavljati svoje zadatke (vidjeti članak 24. Uredbe),
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka nezavisno je nadzorno tijelo za sve institucije (vidjeti članke od 41. do 45. Uredbe).

Obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije unutar domene eu nudi poveznice na stranice trećih osoba. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da pročitate njihove politike zaštite privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na portalu Europa usluga je ili resurs koji je stavljen na internet kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

Portalom Europa nude se ili će se nuditi tri vrste e-usluga:

 1. usluge informiranja koje građanima, medijima, poslovnim subjektima, upravama i ostalim donositeljima odluka nude jednostavan i učinkovit pristup informacijama poboljšavajući na taj način transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a;
 2. usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolje kontakte s građanima, poslovnim subjektima, civilnim društvom i javnim subjektima, olakšavajući na taj način savjetovanja o politikama te mehanizme dobivanja povratnih informacija kako bi se pridonijelo oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a;
 3. transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, na primjer, javnoj nabavi, financijskim transakcijama, zapošljavanju, prijavama na razna događanja, nabavi ili kupnji dokumenata itd.

Informacije sadržane u posebnoj izjavi o zaštiti privatnosti

U posebnoj izjavi o privatnosti bit će navedene sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje određene svrhe. Podaci se neće ponovno upotrijebiti u svrhu koja nije u skladu s navedenom,
 • kome se otkrivaju vaši podaci. EU će trećim osobama otkriti samo podatke potrebne za ispunjenje prethodno utvrđenih svrha, i to isključivo navedenim (kategorijama) primatelja. EU neće objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga,
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate i pravo na prigovor zbog obrade svojih osobnih podataka temeljen na opravdanim uvjerljivim razlozima, osim ako se vaši podaci prikupljaju radi ispunjenja zakonske obveze ili su potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste vi stranka, ili se upotrebljavaju u svrhu za koju ste dali izričitu suglasnost,
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju. EU čuva podatke samo u roku potrebnom za ispunjenje svrhe njihova prikupljanja ili daljnje obrade,
 • koje su sigurnosne mjere poduzete kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa,
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics korporativna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost stranica najviše razine portala Europa (europa.eu) koje Europska komisija održava u ime svih institucija i tijela EU-a. Prema zadanim postavkama posjetitelji stranica najviše razine portala Europa prate se korištenjem trajnih kolačića prve strane sa stranice Europa (europa.eu). Možete odabrati da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

Europska komisija održava vlastite stranice (ec.europa.eu). Posjetite stranicu Politika zaštite privatnosti ako ne želite da se vaša aktivnost na ovim stranicama prati.

Uz Europsku komisiju, ostale institucije i tijela EU-a (tj. Europski parlament) trenutačno upotrebljavaju vlastiti sustav Analytics. Posjetite njihovu stranicu s pravnom obavijesti za više informacija.

Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na stranicama Europa.

Više o službi Europa Analytics

Kako postupamo s vašim porukama e-pošte?

Na mnogim web-stranicama na portalu Europa dostupan je gumb „Kontakt”, kojim se pokreće vaš softver za elektroničku poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte.

Kada šaljete takve poruke, primatelj prikuplja vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje. 

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi osobnih podataka iz svojih poruka e-pošte i povezanih osobnih podataka, slobodno ih navedite u poruci.

Back to top