Europska unija

Politika zaštite privatnosti

Politika zaštite privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Tom općom politikom obuhvaćene su internetske stranice institucija Europske unije u okviru domene .eu. Iako je većinu tih stranica moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno dati da bi vam se mogle pružiti elektroničke usluge koje ste zatražili. Na stranicama na kojima se takvi podaci traže s njima se postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vam se pružaju informacije o uporabi vaših podataka u njihovim posebnim izjavama o politici zaštite osobnih podataka.

U tom pogledu:

 • za svaku e-uslugu voditelj obrade određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost s politikom zaštite osobnih podataka
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za primjenu odredaba ove Uredbe i savjetuje voditelje obrade podataka kako bi trebali obavljati svoje zadatke
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka nezavisno je nadzorno tijelo za sve institucije.

Na internetskim stranicama institucija Europske unije u okviru domene europa.eu nalaze se poveznice na stranice trećih strana. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da se informirate o njihovoj politici zaštite osobnih podataka.

E-usluge

E-usluga na portalu EUROPA usluga je ili resurs koji je stavljen na raspolaganje na internetu kako bi se poboljšala komunikacija građana i poduzeća s europskim institucijama.

Na portalu EUROPA bit će dostupne tri vrste e-usluga:

 • informacijske usluge kojima se građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugima omogućuje jednostavan i djelotvoran pristup informacijama
 • usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolje kontakte s građanima, poduzećima, civilnim društvom i javnim tijelima kako bi se olakšala savjetovanja o politikama i dobivanje povratnih informacija
 • transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om kao što su javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na razna događanja i nabava dokumenata.

Informacije navedene u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke kako bi se ispunile određene svrhe
 • kome se vaši podaci otkrivaju
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics korporativna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost stranica najviše razine portala Europa (europa.eu) koje Europska komisija održava u ime svih institucija i tijela EU-a.

Prema zadanim postavkama posjetitelji stranica najviše razine portala Europa prate se korištenjem trajnih kolačića prve strane sa stranice Europa (europa.eu).

Možete odabrati da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

Europska komisija održava vlastite stranice (ec.europa.eu). Posjetite sljedeću stranicu s informacijama o politici zaštite privatnosti kako biste odabrali da vas se ne prati kad posjećujete te stranice.

Uz Europsku komisiju, ostale institucije i tijela EU-a (tj. Europski parlament) trenutačno upotrebljavaju vlastiti sustav Analytics. Za više informacija posjetite njihove stranice s pravnom obavijesti.

Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na portalu Europa.

Više o službi Europa Analytics

Kako kontaktirati stranice portala Europa

Na mnogim stranicama na portalu Europa dostupan je gumb „Kontakt”, kojim se pokreće vaš softver za elektroničku poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte.

Kada šaljete takve poruke, vaši se osobni podaci prikupljaju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje. 

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi osobnih podataka iz svojih poruka e-pošte i povezanih osobnih podataka, slobodno ih navedite u poruci.

Čuvanje podataka

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na računalu vanjskog ugovornog suradnika, koji djeluje kao izvršitelj obrade i koji mora jamčiti zaštitu podataka i povjerljivost propisanu Uredbom (EU) br. 2018/1725.

Provjera, izmjena ili brisanje podataka

Ako želite provjeriti, izmijeniti ili izbrisati svoje osobne podatke koje su pohranili voditelji obrade podataka odgovorni za stranice portala Europa, obratite se e-poštom voditelju obrade podataka za portal Europa u Glavnoj upravi za komunikaciju na adresu navedenu u nastavku. U poruci jasno objasnite svoj zahtjev i navedite URL internetskih stranica na koje se zahtjev odnosi.

E-pošta: europamanagement@ec.europa.eu

Back to top