Europeiska Unionen

Riktlinjer för länkar

Riktlinjer för länkar

Länkar till europa.eu från externa webbplatser måste uppfylla följande villkor:

  • Länkarna får inte ge intryck av att EU-institutionerna ställer sig bakom eller stöder den länkande webbplatsens innehåll eller den ansvariga organisationens syften och mål.
  • Om din webbplats bygger på ramteknik får de länkade sidorna inte visas i ramar på din webbplats så att det blir oklart var sidorna kommer ifrån.
Back to top