Európska únia

Pravidlá vytvárania odkazov

Pravidlá vytvárania odkazov

Odkazy na portál EUROPA z externých webových sídiel by mali spĺňajú tieto podmienky:

  • Odkazy by nemali vyvolávať dojem, že európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľských webových stránok alebo organizáciu, ktorá ich spravuje.
  • V prípade odkazov z webového sídla využívajúceho rámce (frame-based website) je potrebné zabezpečiť, aby sa stránky portálu EUROPA nezobrazovali ako rámce , t. j. zdanlivo ako súčasť webového sídla. Používatelia musia vedieť jasne rozlíšiť pôvod jeho jednotlivých častí.
Back to top