Unia Europejska

Zamieszczanie linków do stron portalu

Zamieszczanie linków do stron portalu

Linki do stron portalu EUROPA można zamieszczać na innych dowolnych stronach internetowych, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

  • Linki nie powinny stwarzać wrażenia, że instytucje UE w jakikolwiek sposób popierają cele lub przekaz strony, na której te linki zamieszczono, ani organizacji, która nią zarządza.
  • Jeśli linki mają zostać umieszczone w witrynie zbudowanej w oparciu o ramki, strony, do których prowadzą, nie powinny się wyświetlać jako ramki w tej witrynie w sposób, który wprowadziłby użytkowników w błąd co do prawdziwego pochodzenia tych stron.
Back to top