an tAontas Eorpach

An beartas um nascadh

An beartas um nascadh

Ní mór do naisc chuig EUROPA ó shuíomhanna seachtracha na coinníollacha a leanas a chomhlíonadh:

  • Níor cheart go gceapfadh duine ó na naisc go bhfuil institiúidí AE ag formhuiniú ná ag tacú le cuspóirí nó ábhar an tsuímh ghréasáin óstaigh ná leis an eagraíocht a bhainistíonn é.
  • Má dhéantar naisc ó shuíomh gréasáin atá bunaithe ar fhrámaí, níor cheart na leathanaigh a thaispeáint i bhfoirm frámaí ar an suíomh sin ar shlí a chuirfeadh úsáideoirí amú maidir lena mbunús ceart.
Back to top