Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολιτική συνδέσμων

Πολιτική συνδέσμων

Οι σύνδεσμοι προς τον Europa που υπάρχουν σε εξωτερικούς ιστότοπους πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθετούν ή στηρίζουν τους στόχους ή το περιεχόμενο του εκάστοτε εξωτερικού ιστότοπου ή του φορέα ο οποίος τον διαχειρίζεται.
  • Αν οι σύνδεσμοι εισάγονται σε ιστότοπο που χρησιμοποιεί πλαίσια, οι σελίδες δεν πρέπει να εμφανίζονται σε πλαίσια του ιστότοπου αυτού με τρόπο που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους χρήστες ως προς την πραγματική τους προέλευση.
Back to top