Európai Unió

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a webhelyet, hogy megkönnyítse a polgárok számára a hozzáférést mindazokhoz az információkhoz, amelyek a kezdeményezéseivel és általánosságban az EU szakpolitikai tevékenységével kapcsolatosak. Arra törekszünk, hogy ezek az információk naprakészek és pontosak legyenek. Ha arról értesülünk, hogy a webhelyen téves információk szerepelnek, igyekezni fogunk kijavítani a pontatlanságokat. Mindamellett a Bizottság nem vállal semminemű felelősséget a portálon szereplő információkért.

Ezek az információk:

  • általános jellegűek, és nem vonatkoznak konkrét természetes vagy jogi személyekre;
  • nem szükségszerűen átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
  • esetenként olyan külső webhelyekre irányíthatnak tovább, amelyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

Felhívjuk figyelmét, hogy az online dokumentumok nem feltétlenül egyeznek meg minden tekintetben a hivatalosan elfogadott szövegekkel. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben elhárítsuk a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Bizottság nem vállal felelősséget a honlap (vagy a belinkelt külső honlapok) használatából fakadó problémákért.

A jelen jogi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Bizottság felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

Adatvédelem
Adatvédelmi politika, uniós adatvédelmi szabályozás, e-szolgáltatások.

Felelősségkizáró nyilatkozat (brexit)

A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

© Európai Unió, 1995–2021
A sokszorosítás – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetésével megengedett.
Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és abban egyértelműen meg kell határozni a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Az EU emblémájának harmadik felek általi használata

Az EU-embléma harmadik felek általi használatának elveit egy az Európa Tanáccsal létrejött igazgatási megállapodás rögzíti. E megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. szeptember 8-i C 271. számában 2012/C 271/04 közleményszámmal került közzétételre.

A megállapodás értelmében bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az EU-emblémát vagy annak elemeit az alábbi feltételekkel:

a) az embléma használata nem kelti azt a benyomást vagy nem idézi elő azt a feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével, amennyiben ilyen kapcsolat nem létezik;

b) az embléma használata nem kelti azt a látszatot, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban vagy szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését, ha ez nem igaz;

c) az embléma használata nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

Az EU-embléma fenti feltételeknek megfelelő használatához nincs szükség írásos engedélyre.

Az EU-embléma vagy annak címertani utánzata védjegyként vagy szellemi tulajdonként való bejegyzésére nincsen mód.

Az EU-embléma letöltése; grafikus információk

További információk az EU-emblémával kapcsolatban

Ha további felvilágosításra van szüksége az EU emblémájával kapcsolatban, kérjük, hogy kérdését ezen az űrlapon küldje el nekünk:Back to top