Unia Europejska

Polityka językowa

Polityka językowa

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom informacji w ich własnym lub zrozumiałym dla nich języku, w zależności od rodzaju poszukiwanych treści.

W Unii mamy 24 języki urzędowe.

Rodzaje informacji a polityka językowa

 • Prawodawstwo i najważniejsze dokumenty polityczne
  Publikowane we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Dokumenty urzędowe
  Publikowane co najmniej w tych językach, które miały status języków urzędowych UE w dniu ich publikacji. Dokumenty, które nie mają charakteru prawnie wiążącego, są z reguły publikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
 • Informacje ogólne
  Publikowane we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Informacje pilne lub szybko ulegające dezaktualizacji
  Zamieszczane są początkowo tylko w jednym języku, w zależności od tego, do jakiej grupy użytkowników są skierowane. W późniejszym terminie, jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie, mogą zostać dodane inne języki.
 • Informacje specjalistyczne (informacje techniczne, kampanie, ogłoszenia o przetargach) oraz aktualności / wydarzenia
  Dostępne w kilku językach lub nawet tylko w jednym – wybór języka zależy od tego, dla jakiej grupy odbiorców informacje są przeznaczone.

Dlaczego strona internetowa nie jest dostępna w wybranym języku?

Użytkowników portalu EUROPA czasami dziwi, że dana strona nie jest dostępna w wybranym języku.

Powodem może być to, że nie udało nam się jeszcze wszystkiego przetłumaczyć – dotyczy to zwłaszcza języków krajów, które przystąpiły do Unii w roku 2004, 2007 i 2013.

Niektóre strony są jednak dostępne tylko w dwóch lub trzech językach, a nawet w jednym (zazwyczaj angielskim).

To, w jakich językach publikowane są strony portalu EUROPA, jest uwarunkowane kilkoma różnymi czynnikami:

 • proces tłumaczenia – nasze zasoby tłumaczy, podobnie jak budżet przeznaczony na ten cel, są ograniczone (tłumaczenie jest finansowane z pieniędzy podatników)
 • znaczenie – akty prawne i dokumenty, które są ważne z punktu widzenia interesu publicznego, muszą być powszechnie dostępne, a więc publikowane są we wszystkich językach urzędowych UE.
  Innego rodzaju dokumenty – na przykład treść wymiany pism z władzami krajowymi, organizacjami i osobami prywatnymi – są zamieszczane tylko w potrzebnych wersjach językowych
 • oszczędność – aby zaoszczędzić pieniądze podatników, strony internetowe, które mają bardzo specjalistyczną tematykę i wąskie grono odbiorców, nie są publikowane we wszystkich językach. Priorytetem jest szybkie i efektywne udostępnienie tego rodzaju informacji, nawet jeśli oznacza to, że niektórzy użytkownicy będą musieli je przeczytać w języku obcym
 • pilny charakter – niektóre treści muszą zostać zamieszczone bezzwłocznie. Najpierw publikujemy tekst tylko w jednym lub kilku językach (biorąc pod uwagę grupę, do której informacje są skierowane), a następnie dodajemy inne języki, stopniowo lub jednocześnie
 • ograniczenia techniczne – do prowadzenia strony w ponad 20 językach potrzebna jest większa liczba osób i większy budżet.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, polityka językowa portalu EUROPA będzie w coraz większym stopniu opierać się na następujących zasadach:

 • Każda część portalu będzie zawierać, na pierwszym i drugim poziomie swojej struktury, przystępnie napisane informacje o charakterze stałym, przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i dostępne we wszystkich językach urzędowych.
 • Strony z informacjami szybko ulegającymi dezaktualizacji bądź wysoce specjalistycznymi będą publikowane w kilku językach – lub nawet tylko jednym – w zależności od grupy odbiorców.
Back to top