Európai Unió

Nyelvpolitika

Nyelvpolitika

Célunk, hogy az érdeklődőket – az információ jellegétől függően – a saját nyelvükön vagy egy általuk értett nyelven lássuk el a keresett információkkal.

Az Európai Uniónak 24 hivatalos nyelve van.

Milyen nyelveken olvashatók az EUROPA portálon közzétett különböző információk?

 • Jogszabályok és politikai jelentőségű dokumentumok
  Minden hivatalos nyelven elérhetők.
 • Hivatalos dokumentumok
  Azokon a nyelveken bizonyosan elérhetők, amelyek a dokumentumok közzétételekor az Európai Unió hivatalos nyelvei voltak. A jogilag nem kötelező erejű dokumentumokat rendszerint angolul, franciául és németül tesszük közzé.
 • Általános információk
  Minden hivatalos nyelven elérhetők.
 • Sürgős vagy viszonylag gyorsan aktualitásukat vesztő információk
  Kezdetben csak egyetlen nyelven kerülnek közzétételre, melynek kiválasztása a célközönségtől függ. A felhasználói igények függvényében az adott információt idővel esetleg közzétesszük más nyelveken is.
 • Speciális tartalmak (technikai információk, kampányok, közbeszerzési felhívások), hírek/események
  Ezeket a tartalmakat csak néhány – bizonyos esetekben csak egyetlen – nyelven tesszük közzé. A rendelkezésre álló nyelvi változatok az adott célközönségtől függenek.

Miért nem érhető el minden információ valamennyi nyelven?

Az EUROPA portál felhasználói néha meglepve tapasztalják, hogy nem mindegyik EUROPA-oldal olvasható anyanyelvükön.

Ez – főleg a közelmúltban (2004-ben, 2007-ben, illetve 2013-ban) csatlakozott országok esetében – egyszerűen abból fakad, hogy még nem volt időnk mindent lefordítani.

Egyes oldalak azonban csak három, kettő vagy akár egyetlen (leggyakrabban angol) nyelven érhetők el.

Az, hogy milyen nyelven olvashatók az egyes EUROPA oldalak, rendszerint a következő tényezőktől függ:

 • fordítási kapacitás – fordítóink száma és a fordításra elkülönített költségvetés (amelyet az adófizetők pénzéből finanszírozunk) korlátozott;
 • jelentőség – a nagyközönségnek valamennyi jogszabályhoz, valamint fontos és közérdekű dokumentumhoz hozzá kell férnie, így ezeket az összes hivatalos nyelven közzétesszük.
  Egyéb dokumentumokat – pl. a tagállami hatóságokkal, szervezetekkel vagy magánszemélyekkel folytatott levelezést – csak a szükséges nyelvekre fordítunk le;
 • költséghatékonyság – a viszonylag kevesek által látogatott, nagyon speciális információkat tartalmazó honlapok tartalmát (az adófizetők pénzének megkímélése érdekében) nem fordítjuk le minden nyelvre. A cél ebben az esetben az, hogy gyorsan és hatékonyan közöljük ezeket a tematikailag behatárolt, célzott információkat, még ha az olvasók egy részének idegen nyelven is kell olvasnia őket;
 • sürgősség – bizonyos típusú információkat (hírértékük miatt) gyorsan kell közzétenni. Az ilyen jellegű szövegeket csak egy vagy két nyelven tesszük közzé (a célközönség figyelembevételével), a többi nyelvi változatot pedig később, egy vagy több lépésben készítjük el;
 • technikai akadályok – egy honlap működtetése több mint 20 nyelven nagyon bonyolult, jelentős emberi és pénzügyi kapacitást igénylő feladat.

Mindezeket figyelembe véve az alábbi politikát fogjuk fokozatosan megvalósítani:

 • Az EUROPA portál két legfelső szintjén található weboldalak az EU valamennyi hivatalos nyelvén tartalmazzák majd a nem szakmai közönségnek szánt, közérthető és állandó információkat.
 • A hamar elévülő vagy felettébb speciális információkat tartalmazó oldalak általános szabályként és a célközönségtől függően csak néhány – esetleg egyetlen – nyelven jelennek meg.
Back to top