an tAontas Eorpach

Beartas teanga

Beartas teanga

Is é an cuspóir atá againn eolas a sholáthar duit i do theanga féin, nó i dteanga a thuigeann tú, ag brath ar an gcineál eolais a theastaíonn uait.

24 theanga oifigiúil atá ag an AE.

Cineálacha eolais agus beartas teanga

 • Reachtaíocht agus príomhdhoiciméid pholaitiúla
  Foilsítear iad seo i dteangacha oifigiúla go léir an Aontais Eorpaigh.
 • Doiciméid oifigiúla
  Tá na doiciméid seo ar fáil sna teangacha a raibh stádas oifigiúil acu san Aontas Eorpach ar an dáta foilsithe ar a laghad. Foilsítear doiciméid nach bhfuil ceangal dlí leo sa Bhéarla, sa Fhraincis agus sa Ghearmáinis de ghnáth.
 • Eolas ginearálta
  Foilsítear é i dteangacha oifigiúla go léir an Aontais Eorpaigh.
 • Eolas atá práinneach nó a bhfuil saolré gearr aige
  Ní fhoilsítear ach i dteanga amháin i dtús báire é, ag brath ar an bpobal ar a bhfuil sé dírithe. Cuirfear leaganacha teanga eile ar fáil níos déanaí, ag brath ar riachtanais an phobail.
 • Saineolas (eolas teicniúil, feachtais, iarratais ar thairiscintí) agus nuacht / imeachtaí
  Tá an t-eolas seo ar fáil i líon teoranta teangacha, nó i dteanga amháin uaireanta. Beidh sin ag brath ar an bpobal ar a bhfuil sé dírithe.

Cén fáth nach bhfuil eolas ar fáil i do theanga?

Ar uairibh bíonn iontas ar úsáideoirí EUROPA mura bhfuil leathanach EUROPA ar fáil ina dteanga féin.

B'fhéidir nach raibh an t-am againn fós gach rud a aistriú, go háirithe do na tíortha a tháinig isteach san Aontas in 2004, in 2007 nó in 2013.

Tá suíomhanna áirithe ann nach bhfuil ar fáil ach i dtrí theanga, in dhá theanga nó i dteanga amháin fiú (Béarla de ghnáth).

Go ginearálta, braitheann na teangacha a bhíonn ar fáil ar EUROPA ar na srianta seo a leanas:

 • Aistriúchán – níl fáil againn ach ar líon teoranta aistritheoirí agus ar bhuiséad teoranta don aistriúchán (airgead na gcáiníocóirí).
 • Tábhacht – ní mór fáil a bheith ag an bpobal ar an reachtaíocht go léir agus ar na doiciméid go léir a bhfuil tábhacht ag baint leo don phobal agus, dá bhrí sin, cuirtear na doiciméid sin ar fáil sna teangacha oifigiúla ar fad.
  Ní aistrítear doiciméid eile (mar shampla, cumarsáid leis na húdaráis náisiúnta, le heagraíochtaí nó le daoine aonair) ach isteach sna teangacha atá ag teastáil, áfach.
 • Cost-éifeachtúlacht – chun airgead na gcáiníocóirí a shábháil, ní fhoilsítear i ngach teanga suíomhanna speisialaithe nach léann ach líon beag úsáideoirí. Is é is tábhachtaí eolas spriocdhírithe a chur ar fáil a thapúla agus a éifeachtaí agus is féidir, cé go mbeidh ar úsáideoirí áirithe é a léamh i dteanga iasachta.
 • Práinn – is gá roinnt ábhar a fhoilsiú go pras. Foilsímid an téacs i dteanga amháin nó i gcúpla teanga i dtús báire (ag féachaint don phobal is mó a mbaineann sé leis) agus cuirimid na leaganacha teanga eile ar fáil de réir a chéile.
 • Srianta teicniúla – tá gá le go leor acmhainní daonna agus airgeadais chun suíomh a bhainistiú i mbreis is 20 teanga.

Chuige sin, beidh an cur chuige seo a leanas á chur chun feidhme ag EUROPA de réir a chéile:

 • Beidh eolas simplí a bheidh bailí ar feadh tréimhse fada agus atá dírithe ar an bpobal ar fáil i ngach teanga oifigiúil mar chuid den chéad agus den dara leibhéal ar gach suíomh.
 • Leathanaigh ar a bhfuil eolas gearrshaolach nó an-speisialaithe, déanfar iad a fhoilsiú i roinnt teanga de ghnáth, nó i dteanga amháin b'fhéidir, ag brath ar na léitheoirí ar a bhfuil an t-eolas dírithe.
Back to top