Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλωσσική πολιτική

Γλωσσική πολιτική

Στόχος μας είναι να σας ενημερώνουμε στη γλώσσα σας, ή σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που ζητάτε.

Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες.

Είδος πληροφοριών και γλωσσική πολιτική

 • Νομοθεσία και σημαντικά πολιτικά έγγραφα
  Δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
 • Επίσημα έγγραφα
  Είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις γλώσσες που ήταν επίσημες γλώσσες της ΕΕ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Τα μη δεσμευτικά από νομική άποψη έγγραφα δημοσιεύονται συνήθως στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.
 • Γενικές πληροφορίες
  Δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
 • Πληροφορίες επείγοντος ή προσωρινού χαρακτήρα
  Δημοσιεύονται αρχικά σε μια γλώσσα, καθώς απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Αργότερα μπορεί να προστεθούν και άλλες γλώσσες, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.
 • Ειδικές πληροφορίες (τεχνικές πληροφορίες, εκστρατείες, προκηρύξεις διαγωνισμών) και ειδήσεις / εκδηλώσεις
  Δημοσιεύονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών ή και σε μία μόνο γλώσσα, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Γιατί μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα σας;

Οι χρήστες του EUROPA εκπλήσσονται μερικές φορές γιατί μια σελίδα του EUROPA δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα τους.

Αυτό μπορεί να οφείλεται απλά στο ότι δεν έχουμε τον χρόνο να μεταφράσουμε τα πάντα, ειδικά όταν πρόκειται για τις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν το 2004, το 2007 και το 2013.

Ορισμένοι ωστόσο ιστότοποι είναι διαθέσιμοι μόνο σε τρεις, δύο ή ακόμη σε μία γλώσσα (συνήθως αγγλικά).

Σε γενικές γραμμές, το ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες στον EUROPA εξαρτάται από τους ακόλουθους περιοριστικούς παράγοντες:

 • Μετάφραση - διαθέτουμε περιορισμένο αριθμό μεταφραστών και περιορισμένο προϋπολογισμό για τη μετάφραση (που χρηματοδοτείται από τα χρήματα των φορολογουμένων).
 • Σπουδαιότητα - όλα τα νομοθετικά κείμενα και τα έγγραφα μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό, και, κατά συνέπεια, μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  Άλλα έγγραφα (π.χ. αλληλογραφία με εθνικές αρχές, οργανισμούς ή πολίτες) μεταφράζονται μόνο στις απαιτούμενες γλώσσες "εργασίας".
 • Σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας - για λόγους εξοικονόμησης των χρημάτων των φορολογουμένων, οι πολύ εξειδικευμένες ιστοσελίδες που προορίζονται για σχετικά λίγους χρήστες δεν δημοσιεύονται σε όλες τις γλώσσες. Προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε στοχευμένη ενημέρωση γρήγορα και αποτελεσματικά - ακόμη κι αν ορισμένοι χρήστες πρέπει να διαβάζουν τις πληροφορίες σε ξένη γλώσσα.
 • Επείγον χαρακτήρας - ορισμένες πληροφορίες προορίζονται για άμεση χρήση. Δημοσιεύουμε το σχετικό κείμενο πρώτα σε μια-δυο γλώσσες (λαμβάνοντας υπόψη για ποιο κοινό προορίζονται) και αργότερα προσθέτουμε, σε ένα ή περισσότερα στάδια, άλλες γλώσσες.
 • Τεχνικοί περιορισμοί - η διαχείριση ενός ιστότοπου σε πάνω από 20 γλώσσες απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο ιστότοπος EUROPA θα ακολουθεί σταδιακά την εξής προσέγγιση:

 • Το πρώτο και δεύτερο επίπεδο κάθε ιστότοπου θα περιέχει βασικές και μόνιμου χαρακτήρα πληροφορίες για το ευρύ κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
 • Οι σελίδες που περιέχουν πληροφορίες προσωρινού ή πολύ εξειδικευμένου χαρακτήρα θα δημοσιεύονται κατά κανόνα σε ορισμένες γλώσσες - ή και σε μια μόνο - ανάλογα με το κοινό για το οποίο προορίζονται.
Back to top