Evropská unie

Jazyková politika

Jazyková politika

Naším cílem je informovat vás ve vašem jazyce nebo v jazyce, kterému rozumíte. Záleží také na tom, jaký typ informací hledáte.

V Evropské unii je 24 úředních jazyků.

Typy informací a jazyková politika

 • Právní předpisy a hlavní politické dokumenty
  Zveřejňují se ve všech úředních jazycích EU.
 • Úřední dokumenty
  Úřední dokumenty jsou k dispozici přinejmenším v jazycích, které měly status úředního jazyka EU v den zveřejnění. Ostatní dokumenty, které nejsou právně závazné, se obvykle zveřejňují anglicky, francouzsky a německy.
 • Obecné informace
  Zveřejňují se ve všech úředních jazycích EU.
 • Naléhavé informace a informace s krátkodobou platností
  Uvádějí se nejprve v jediném jazyce, s ohledem na svou specifickou cílovou skupinu. Ostatní jazykové verze lze podle potřeb uživatelů přidat později.
 • Specializované informace (technické informace, kampaně, vyhlášení nabídkových řízení) a zprávy/akce
  Dostupné v omezeném počtu jazyků nebo dokonce jen v jednom – záleží na tom, komu jsou určeny.

Proč není některá internetová stránka k dispozici ve vašem jazyce?

Uživatelé stránek EUROPA se někdy pozastavují nad tím, že nemohou najít konkrétní stránku portálu EUROPA v určitém jazyce.

To může to být jednoduše tím, že jsme dosud neměli čas přeložit vše – zejména v případě jazyků zemí, které do EU vstoupily v roce 2004, 2007 a 2013.

Některé stránky jsou navíc k dispozici pouze ve třech, dvou nebo dokonce pouze v jednom jazyce (obvykle v angličtině).

To, v jakých jazycích jsou určité stránky portálu EUROPA k dispozici, souvisí především s těmito omezeními:

 • překlad – máme jen omezený počet překladatelů a omezený rozpočet pro překlady (v celém rozsahu pochází z peněz daňových poplatníků).
 • důležitost – právní předpisy a dokumenty zásadního veřejného zájmu musí být přístupné nejširší veřejnosti, a proto se uvádějí ve všech úředních jazycích EU.
  Ostatní dokumenty se překládají pouze do těch jazyků, do nichž je to nutné (např. při korespondenci s orgány, organizacemi či jednotlivci z členských států)
 • hospodárnost – penězi daňových poplatníků nelze plýtvat, vysoce specializované internetové stránky s omezeným počtem uživatelů tedy nejsou zveřejňovány ve všech jazycích. Prioritou je poskytovat cílené informace rychle a účinně, i když někteří uživatelé budou muset číst v cizím jazyce.
 • naléhavost – některé informace je třeba sdělit okamžitě. Text zveřejňujeme nejprve v jednom nebo několika jazycích (přičemž bereme v úvahu cílovou skupinu ) a poté v jedné nebo několika etapách přidáváme další jazyky.
 • technické překážky – provoz stránek ve více než 20 jazycích si vyžaduje více osob a finančních prostředků.

S přihlédnutím ke všemu výše uvedenému bude portál EUROPA vzhledem k jazykovým verzím svých stránek přecházet k tomuto pojetí:

 • První a druhá úroveň stránek bude uvádět jednoduché informace dlouhodobější platnosti určené laické veřejnosti. Ty budou přeloženy do všech úředních jazyků.
 • Stránky obsahující krátkodobě platné nebo velmi odborné informace budou zpravidla uvedeny v několika jazycích – nebo dokonce jen jednom – v závislosti na tom, jakým čtenářům jsou určeny.
Back to top