Európska únia

Naši návštevníci

Naším cieľom je pomáhať návštevníkom webového portálu Európskej únie (europa.eu) nájsť informácie, ktoré hľadajú. Používame štatistiky, online prieskumy a testy pre používateľov, aby sme zistili, ako sa používatelia dostali na stránky nášho portálu, kto sú a či sa im podarilo nájsť informácie, ktoré hľadali. Tieto informácie nám slúžia ako podklad na prispôsobenie portálu s cieľom lepšie uspokojiť potreby našich návštevníkov.

Návštevníci

Návštevy na portáli europa.eu

 • 36,8 mil. návštev v roku 2014
 • 1,7 mil. návštevníkov mesačne

Hodnotenie portálu

 • 94 % respondentov považuje portál za uspokojivý, dobrý alebo výborný
 • 6 % si myslí, že je jeho kvalita slabá alebo veľmi nízka

Splnené ciele

 • 86 % návštevníkov našlo informácie, ktoré na portáli hľadali (odpovede áno, úplne a áno, čiastočne)
 • 14 % na otázku odpovedalo vôbec nie

Lojálnosť

Frekvencia

 • 35 % návštevníkov bolo na portáli prvýkrát
 • 40 % navštevuje portál denne, týždenne, mesačne

Čas strávený na stránkach portálu

 • Návštevníci z kategórie denní priemerne strávili na portáli 1,48 min. za návštevu

Priemerná návšteva

 • Návštevníci si v priemere počas jednej návštevy pozreli 3 stránky

Kto sú naši návštevníci?

Čo robia

 • Študenti – 26 %
 • Verejný sektor – 25 %
 • Podnikateľský sektor – 21 %
 • Výskumníci – 14 %
 • MVO – 4 %
 • Dôchodcovia – 4 %
 • Lobisti – 3 %
 • Médiá – 3 %

Vek

 • Mladší ako 16 rokov – 3 %
 • 17 až 24 rokov – 19 %
 • 25 až 34 rokov – 22 %
 • 35 až 44 rokov – 19 %
 • 45 až 54 rokov – 18 %
 • 55 až 64 rokov – 10 %
 • vo veku 65 rokov a viac – 4 %

Čo návštevníci hľadali

 • Informácie o fungovaní EÚ – 29 %
 • Dokumenty, publikácie, správy – 24 %
 • Aktuality – 13 %
 • Práca pre EÚ – 12 %
 • Práva EÚ – 11 %
 • Granty a financovanie  9 %
 • Verejné obstarávanie/súťaže  2 %

Najviac návštev sme zaznamenali v pracovných dňoch

 • Pondelok – 17 %
 • Utorok – 17 %
 • Streda – 17 %
 • Štvrtok – 16 %
 • Piatok – 13 %
 • Sobota – 9 %
 • Nedeľa – 11 %

Deň a noc

 • 72 % – od 7 do 19 hod
 • 28 % – od 19 do 7 hod

Z...

 • práce – 51 %
 • domu – 34 %
 • prostredia (vysokej/strednej) školy – 7 %

Odkiaľ sú

 • EÚ – 71 %
 • Zvyšok Európy (Švajčiarsko, Rusko, Ukrajina, Turecko, Nórsko, ...) – 4 %
 • Mimo Európy (USA, Brazília, Čína, Mexiko, Kolumbia, ...) – 25 %
  • Najčastejších 5 krajín EÚ:
   • Taliansko – 9 %
   • Nemecko – 9 %
   • Spojené kráľovstvo – 7 %
   • Španielsko – 7 %
   • Francúzsko – 6 %
  • Najčastejších 5 krajín: Taliansko, Nemecko, USA, Spojené kráľovstvo, Španielsko
  • Hlavné jazyky: angličtina, španielčina, nemčina, taliančina, francúzština

Najnavštevovanejšie stránky

 1. Domovská stránka a výber jazyka
 2. Krajiny EÚ
 3. História EÚ
 4. Inštitúcie/iné orgány
 5. Práca v EÚ

Čo návštevníci hľadali – najčastejšie anglické kľúčové slová napísané návštevníkmi v našom formulári spätnej väzby

 • EU, Countries, European, Union, Europe, member, euro, job, language, states, work, map, history, Europa, UE, Germany, France, directive, capital, population, Spain, currency, facts, list, cities, visa, Italy, joined, year, president, law, import, regulation, Parliament, Ukraine, policy, Greece, funding, Malta, flag, info, official, treaty, institutions, Portugal, Cyprus, rate, regions, trade, Austria, rights, economic, Belgium, Finland, Luxembourg, people, location, national, Schengen, Netherlands.

Zdroje

 • Táto infografika vychádza z údajov za rok 2014 pre stránky najvyššej úrovne portálu europa.eu.
 • Údaje pochádzajú z prebiehajúcich online prieskumov [prieskumu pri opustení stránky (exit survey) a formulára spätnej väzby] a nášho analytického nástroja.
 • Čo robia: kategória „Verejný sektor“ zahŕňa „verejnú správu“ a „medzinárodné organizácie“. Kategória „Výskumníci“ zahŕňa „učiteľov“. Kategória „MVO“ zahŕňa „neziskové“ organizácie. Kategória „Lobisti“ zahŕňa „vzťahy s verejnosťou“ a „profesijné združenia“. Údaje neobsahujú kategóriu „iné“.
 • Čo návštevníci hľadali: údaje neobsahujú kategóriu „iné“.
 • Odkiaľ sú: údaje neobsahujú návštevy z Belgicka/Luxemburska a z neurčených miest.

© Európska únia, 1995 – 2015

Back to top