Eiropas Savienība

Mūsu apmeklētāji

Mūsu apmeklētāji

Mēs vēlamies palīdzēt Eiropas Savienības tīmekļa vietnes (europa.eu) apmeklētājiem atrast informāciju, ko viņi meklē. Mēs izmantojam statistiku, interneta aptaujas un lietotāju testus, lai noskaidrotu, kā viņi šeit nokļuvuši, kas viņi ir un vai viņiem izdevās atrast meklēto. Šo informāciju mēs izmantojam vietnes uzlabošanai tā, lai tā labāk atbilstu apmeklētāju vajadzībām.

Apmeklētāji

Portāla Europa.eu apmeklējumi

 • 36,8 miljoni apmeklējumu 2014. gadā
 • 1,7 miljoni apmeklētāju mēnesī

Vietnes vērtējums

 • 94 % domā, ka vietne ir apmierinoša, laba vai lieliska
 • 6 % domā, ka tā ir slikta vai ļoti slikta

Apmeklējuma mērķis sasniegts

 • 86 % meklēto informāciju ir atraduši (jā un jā, daļēji)
 • 14 % nē, nepavisam

Lojalitāte

Biežums

 • 35 % pirmreizējo apmeklētāju
 • 40 % vietni apmeklējuši katru dienu, reizi nedēļā, reizi mēnesī

Vietnē pavadītais laiks

 • Ikdienas apmeklētāji katrreiz vietnē pavada aptuveni 1,48 minūtes

Vidējā sesija

 • Vienā apmeklējuma reizē apmeklētāji skatās aptuveni 3 lapas

Kas ir mūsu vietnes apmeklētāji?

Ko viņi dara

 • Studenti — 26 %
 • Publiskais sektors — 25 %
 • Uzņēmumi — 21 %
 • Uzņēmumi — 14 %
 • NVO — 4 %
 • Pensionāri — 4 %
 • Lobētāji — 3 %
 • Plašsaziņas līdzekļi — 3 %

Vecums

 • Jaunāki par 16 gadiem — 3 %
 • 17–24 g.v. — 19 %
 • 25–34 g.v. — 22 %
 • 35–44 g.v. — 19 %
 • 45–54 g.v. — 18 %
 • 55–64 g.v. — 10 %
 • Vismaz 65 g.v. — 4 %

Ko viņi meklē

 • Kā ES darbojas — 29 %
 • Dokumentus, publikācijas, ziņojumus — 24 %
 • Jaunumus — 13 %
 • Darbu ES iestādēs — 12 %
 • ES garantētās tiesības — 11 %
 • Dotācijas un finansējumu  9 %
 • Publisko iepirkumu  2 %

Viņi parasti ierodas darbdienās

 • Pirmdienā — 17 %
 • Otrdienā — 17 %
 • Trešdienā — 17 %
 • Ceturtdienā — 16 %
 • Piektdienā — 13 %
 • Sestdienā — 9 %
 • Svētdienā — 11 %

Gan pa dienu, gan pa nakti

 • 72 % laikā no plkst. 7.00 līdz 19.00
 • 28 % laikā no plkst. 19.00 līdz 7.00

No...

 • darba — 51 %
 • mājām — 34 %
 • skolas, koledžas, augstskolas — 7 %

No kuras valsts viņi ir

 • ES dalībvalstis — 71 %
 • Citas Eiropas valstis (piemēram, Šveice, Krievija, Ukraina, Turcija, Norvēģija) — 4 %
 • Ārpus Eiropas (piemēram, ASV, Brazīlija, Ķīna, Meksika, Kolumbija) — 25 %
  • Biežākās ES valstis:
   • Itālija — 9 %
   • Vācija — 9 %
   • Lielbritānija — 7 %
   • Spānija — 7 %
   • Francija — 6 %
  • Biežākās valstis Itālija, Vācija, ASV, Lielbritānija, Spānija
  • Visbiežāk lietotās valodas: angļu, spāņu, vācu, itāļu, franču

Visbiežāk apmeklētās lapas

 1. Sākumlapa un valodu izvēle
 2. ES valstis
 3. ES vēsture
 4. Iestādes un citas struktūras
 5. Darbs Eiropas Savienībā

Ko cilvēki meklēja — atslēgvārdi, kurus apmeklētāji visbiežāk ievadīja mūsu atsauksmju veidlapā. (rezultāti tikai angļu valodai)

 • EU, Countries, European, Union, Europe, member, euro, job, language, states, work, map, history, Europa, UE, Germany, France, directive, capital, population, Spain, currency, facts, list, cities, visa, Italy, joined, year, president, law, import, regulation, Parliament, Ukraine, policy, Greece, funding, Malta, flag, info, official, treaty, institutions, Portugal, Cyprus, rate, regions, trade, Austria, rights, economic, Belgium, Finland, Luxembourg, people, location, national, Schengen, Netherlands.

Avoti

 • Šī infografika ir izveidota no 2014. gada datiem par europa.eu pirmā līmeņa lapām.
 • Dati iegūti nepārtrauktās interneta aptaujās — aptauja, ko aizpilda, aizejot no vietnes, un atsauksmju veidlapa — un no mūsu analītiskā rīka.
 • Ko viņi dara: “publiskajā sektorā” ietilpst arī “valdība” un “starptautiska organizācija”. Pie “pētniekiem” pieder arī “skolotāji”. “NVO” ietver arī “bezpeļņas” organizācijas. Pie “lobētājiem” pieder arī “sabiedriskās attiecības” un “profesionālās apvienības”. Skaitļos nav iekļauta kategorija “citi”.
 • Ko viņi meklē: skaitļos nav iekļauta kategorija “citi”.
 • No kuras valsts viņi ir: neietver datplūsmu no Beļģijas, Luksemburgas un nenosakāmām vietām.

© Eiropas Savienība, 1995–2015

Back to top