an tAontas Eorpach

Ár gcuairteoirí

Ár gcuairteoirí

Tá sé d'aidhm againn cuidiú le cuairteoirí ar shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh (europa.eu) an t-eolas atá uathu a aimsiú. Úsáidimid staitisticí, suirbhéanna ar líne agus tástálacha úsáideora chun a fháil amach céard a thug anseo iad, cé hiad féin agus ar éirigh leo an t-eolas a bhí uathu a aimsiú. Úsáidimid an fhaisnéis sin chun an suíomh a chur in oiriúint do riachtanais na gcuairteoirí.

Na cuairteoirí

Cuairteanna ar an tairseach europa.eu

 • 36.8 milliún in 2014
 • 1.7 milliún in aghaidh na míosa

Rátáil an tsuímh

 • 94 % a mhaíonn go bhfuil an suíomh sásúil, go maith nó ar fheabhas
 • 6 % a mhaíonn go bhfuil sé go dona nó an-dona

An sprioc a aimsiú

 • 86 % a d'aimsigh an t-eolas a bhí uathu (ina iomláine nó i bpáirt)
 • 14 % nár aimsigh in aon chor é

Dílseacht

Minicíocht

 • 35 % ba chuairteoirí céaduaire iad
 • 40 % a thug cuairt air gach lá, gach seachtain nó gach mí

An t-achar a chaitear ar an suíomh

 • 1.48 nóiméad a chaitheann na cuairteoirí laethúla ar an suíomh in aghaidh na cuairte

An meánseisiún

 • Breathnaíonn cuairteoirí ar thart ar 3 leathanach in aghaidh na cuairte

Cé hiad na cuairteoirí?

Gairm

 • Mic léinn – 26 %
 • An earnáil phoiblí – 25 %
 • Lucht gnó – 21 %
 • Lucht taighde – 14 %
 • Eagraíochtaí neamhrialtasacha – 4 %
 • Daoine atá ar scor – 4 %
 • Stocairí – 3 %
 • Na meáin – 3 %

Aois

 • Faoi bhun 16 – 3 %
 • 17-24 – 19 %
 • 25-34 – 22 %
 • 35-44 – 19 %
 • 45-54 – 18 %
 • 55-64 – 10 %
 • 65 nó níos sine – 4 %

An t-eolas a bhíonn uathu

 • An chaoi a n-oibríonn an tAontas – 29 %
 • Doiciméid, foilseacháin, tuarascálacha – 24 %
 • Nuacht – 13 %
 • Poist san Aontas Eorpach – 12 %
 • Cearta AE – 11 %
 • Deontais agus maoiniú  9 %
 • Soláthar poiblí/tairiscintí  2 %

Is le linn na seachtaine is mó a thugann siad cuairt air

 • An Luan – 17 %
 • An Mháirt – 17 %
 • An Chéadaoin – 17 %
 • Déardaoin – 16 %
 • An Aoine – 13 %
 • An Satharn – 9 %
 • An Domhnach – 11 %

Sa lá agus istoíche

 • 72 % - idir 7 ar maidin agus 7 tráthnóna
 • 28 % - idir 7 tráthnóna agus 7 ar maidin

Agus bíonn siad...

 • san obair – 51 %
 • sa bhaile – 34 %
 • ar scoil/coláiste/ollscoil – 7 %

An áit a bhfuil siad

 • An tAontas Eorpach – 71 %
 • An chuid eile den Eoraip (an Eilbhéis, an Rúis, an Úcráin, an Tuirc, an Iorua...) – 4 %
 • Lasmuigh den Eoraip (SAM, an Bhrasaíl, an tSín, Meicsiceo, an Cholóim...) – 25 %
  • Na cúig thír is coitianta san Aontas:
   • An Iodáil – 9 %
   • An Ghearmáin – 9 %
   • An Ríocht Aontaithe – 7 %
   • An Spáinn – 7 %
   • An Fhrainc – 6 %
  • Na cúig thír is coitianta: An Iodáil, an Ghearmáin, SAM, an Ríocht Aontaithe, an Spáinn
  • Na teangacha is coitianta: Béarla, Spáinnis, Gearmáinis, Iodáilis, Fraincis

Na leathanaigh is mó a dtugtar cuairt orthu

 1. An leathanach baile agus roghnú teanga
 2. Tíortha an Aontais Eorpaigh
 3. Stair an Aontais Eorpaigh
 4. Institiúidí agus comhlachtaí eile
 5. Obair san Aontas Eorpach

An t-eolas a bhí ó na cuairteoirí – na heochairfhocail is minice a luaigh ár gcuairteoirí ar an bhfoirm aiseolais (na torthaí don Bhéarla amháin)

 • EU, Countries, European, Union, Europe, member, euro, job, language, states, work, map, history, Europa, UE, Germany, France, directive, capital, population, Spain, currency, facts, list, cities, visa, Italy, joined, year, president, law, import, regulation, Parliament, Ukraine, policy, Greece, funding, Malta, flag, info, official, treaty, institutions, Portugal, Cyprus, rate, regions, trade, Austria, rights, economic, Belgium, Finland, Luxembourg, people, location, national, Schengen, Netherlands.

Foinsí

 • Tá an ghrafaic faisnéise seo bunaithe ar shonraí ó 2014 maidir leis na leathanaigh bharrleibhéil de europa.eu.
 • Is ó shuirbhéanna leanúnacha ar líne – suirbhé deiridh agus foirm aiseolais – agus ónár n-uirlis anailíse a fuarthas na sonraí.
 • Gairm: Áirítear 'rialtas' agus 'eagraíochtaí idirnáisiúnta' faoi ' earnáil phoiblí'. Áirítear 'múinteoirí' faoi 'lucht taighde'. Áirítear 'eagraíochtaí neamhbhrabúis' faoi 'eagraíochtaí neamhrialtasacha'. Áirítear 'caidreamh poiblí' agus 'comhlachais ghairmiúla' faoi 'stocairí'. Níl an chatagóir 'eile' ar áireamh sna figiúirí.
 • An t-eolas a bhíonn uathu: Níl an chatagóir 'eile' ar áireamh sna figiúirí.
 • An áit a bhfuil siad: Níl cuairteanna ón mBeilg, ó Lucsamburg ná ó áiteanna anaithnide san áireamh.

© An tAontas Eorpach, 1995–2015

Back to top