Euroopa Liit

meie külastajad

meie külastajad

Meie eesmärk on aidata Euroopa Liidu veebisaidi (europa.eu) külastajatel leida teavet, mida nad otsivad. Kasutame statistikat, uuringuid ja kasutajapõhiseid katseid, et saada teada, kuidas nad veebisaidini jõudsid, kes nad on ja kas nad leidsid seda, mida otsisid. Kasutame seda teavet, et kohandada sait paremini külastajate vajadustele.

Külastajad

Portaali europa.eu külastused

 • 36,8 miljonit külastust 2014. aastal
 • 1,7 miljonit külastajat kuus

Hinnang saidile

 • 94 % leiab, et sait on rahuldav, hea või suurepärane
 • 6 % leiab, et see on kehv või väga kehv

Tulemused

 • 86 % leidis teabe, mida otsis (jah ning jah, osaliselt)
 • 14 % ei leidnud otsitavat teavet

Lojaalsus

Sagedus

 • 35 % esmakordsed külastajad
 • 40 % külastas iga päev, nädal või kuu

Saidi külastamise kestus

 • Külastajad veetsid veebisaidil päevas külastuse kohta keskmiselt 1,48 minutit

Külastuse keskmine kestus

 • Külastajad vaatavad umbes 3 lehekülge ühe külastuse jooksul

Kes on meie külastajad?

Mida nad teevad

 • Üliõpilased – 26 %
 • Avalik sektor – 25 %
 • Ettevõtjad – 21 %
 • Teadlased – 14 %
 • Vabaühendused – 4 %
 • Pensionärid – 4 %
 • Lobistid – 3 %
 • Meedia – 3 %

Vanus

 • Alla 16-aastased – 3 %
 • 17–24 – 19 %
 • 25–34 – 22 %
 • 35–44 – 19 %
 • 45–54 – 18 %
 • 55–64 – 10 %
 • Üle 65-aastased– 4 %

Mida nad otsivad

 • Kuidas EL toimib – 29 %
 • Dokumendid, väljaanded, aruanded – 24 %
 • Uudised – 13 %
 • Töökohad ELis – 12 %
 • ELi kodaniku õigused – 11 %
 • Toetused ja rahastamine  9 %
 • Avalikud hanked /pakkumised  2 %

Soovivad peamiselt külastada tööpäevadel

 • Esmaspäev – 17 %
 • Teisipäev – 17 %
 • Kolmapäev – 17 %
 • Neljapäev – 16 %
 • Reede – 13 %
 • Laupäev – 9 %
 • Pühapäev – 11 %

Päeval ja öösel

 • 72 % – 07.00–19.00
 • 28 % – 19.00–07.00

Kus...

 • Tööl – 51 %
 • Kodus – 34 %
 • Koolis/kolledžis/ülikoolis – 7 %

Kust nad pärit on?

 • EL – 71 %
 • Ülejäänud Euroopa (Šveits, Venemaa, Ukraina, Türgi, Norra...) – 4 %
 • Väljastpoolt Euroopat (Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Hiina, Mehhiko, Colombia...) – 25 %
  • Top 5 ELi riiki:
   • Itaalia – 9 %
   • Saksamaa – 9 %
   • Ühendkuningriik – 7 %
   • Hispaania – 7 %
   • Prantsusmaa – 6 %
  • Top 5 riiki: Itaalia, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Hispaania
  • Peamised keeled: inglise, hispaania, saksa, itaalia, prantsuse

Enim külastatud veebilehed

 1. Avaleht ja keele valik
 2. ELi liikmesriigid
 3. ELi ajalugu
 4. Institutsioonid / muud asutused
 5. Töötamine ELis

Mida inimesed otsisid – meie külastajate poolt tagaside vormil kõige sagedamini sisestatud märksõnad (üksnes inglise keeles)

 • EU, Countries, European, Union, Europe, member, euro, job, language, states, work, map, history, Europa, UE, Germany, France, directive, capital, population, Spain, currency, facts, list, cities, visa, Italy, joined, year, president, law, import, regulation, Parliament, Ukraine, policy, Greece, funding, Malta, flag, info, official, treaty, institutions, Portugal, Cyprus, rate, regions, trade, Austria, rights, economic, Belgium, Finland, Luxembourg, people, location, national, Schengen, Netherlands.

Allikad

 • See infograafik põhineb portaali EUROPA ülataseme lehekülgede 2014. aasta andmetel.
 • Andmed pärinevad käimasolevatest veebiküsitlustest – uuringust ja tagasiside vormist ning meie analüüsi vahendist.
 • Mida nad teevad: Avalik sektor hõlmab „valitsust” ja „rahvusvahelist organisatsiooni”. „Teadlased” hõlmab „õpetajaid”. „Vabaühendus” hõlmab „mittetulunduslikke” organisatsioone. „Lobistid” hõlmavad „suhtekorraldust” ja „kutseliite”. Näitajad ei hõlma kategooriat „muu”.
 • Mida nad otsivad: Näitajad ei hõlma kategooriat „muu”.
 • Kust nad pärit on: Hõlmatud ei ole külastused Belgiast/Luksemburgis ning määratlemata kohtadest.

© Euroopa Liit, 1995–2015

Back to top