Европейски съюз

нашите посетители

нашите посетители

Целта ни е да помогнем на посетителите на уебсайта на Европейския съюз (europa.eu) да намерят информацията, която търсят. Използваме статистически данни, онлайн проучвания и потребителски тестове, за да разберем как посетителите са се озовали там, кои са те и дали са успели да намерят това, което са търсили. Използваме тази информация, за да подобряваме нашия уебсайт, така че той да отговаря по-добре на нуждите на посетителите.

Посетители

Посещения на портала „europa.eu“

 • 36,8 милиона посещения през 2014 г.
 • 1,7 милиона посетители месечно

Оценка на сайта

 • 94 % считат, че сайтът е задоволителен, добър или отличен
 • 6 % считат, че той е лош или много лош

Постигнати цели

 • 86 % са открили информацията, която са търсили (напълно, отчасти)
 • 14 % не са намерили нищо

Лоялност

Честота

 • 35 % са посетители за пръв път
 • 40 % посещават сайта ежедневно, ежеседмично, ежемесечно

Време в сайта

 • Средната продължителност на посещенията на ежедневните потребители в сайта е около 1,48 минути

Средна сесия

 • Посетителите разглеждат около 3 страници на посещение

Кои са нашите посетители?

С какво се занимават?

 • Студенти – 26 %
 • Публичен сектор – 25 %
 • Предприемачи – 21 %
 • Изследователи – 14 %
 • НПО – 4 %
 • Пенсионери – 4 %
 • Лобисти – 3 %
 • Журналисти – 3 %

Възраст

 • Под 16-годишни – 3 %
 • 17-24 – 19 %
 • 25-34 – 22 %
 • 35-44 – 19 %
 • 45-54 – 18 %
 • 55-64 – 10 %
 • над 65-годишни – 4 %

Какво търсят?

 • Как функционира ЕС – 29 %
 • Документи, публикации, доклади – 24 %
 • Новини – 13 %
 • Работа в ЕС – 12 %
 • Права в ЕС – 11 %
 • Безвъзмездни средства и финансиране  9 %
 • Обществени поръчки/търгове  2 %.

Обичат да посещават сайта през работните дни

 • Понеделник – 17 %
 • Вторник – 17 %
 • Сряда – 17 %
 • Четвъртък – 16 %
 • Петък – 13 %
 • Събота – 9 %
 • Неделя – 11 %

През нощта и деня

 • 72 % - от 7:00 ч. до 19:00 ч
 • 28 % - от 19:00 ч. до 7:00 ч

От...

 • работа – 51 %
 • вкъщи – 34 %
 • училище / колеж / университет – 7 %

Откъде са те?

 • от ЕС – 71 %
 • от останалата част на Европа (Швейцария, Русия, Турция, Украйна, Норвегия,...) - 4 %
 • от страни извън Европа (САЩ, Бразилия, Китай, Мексико, Колумбия,...) - 25 %
  • Топ 5 от страните от ЕС:
   • Италия – 9 %
   • Германия – 9 %
   • Обединено кралство – 7 %
   • Испания – 7 %
   • Франция – 6 %
  • Топ 5 страни: Италия, Германия, САЩ, Обединено кралство, Испания
  • Основни езици: английски, испански, немски, италиански, френски

Най-посещавани страници

 1. Начална страница и избор на език
 2. Държави от ЕС
 3. История на Европейския съюз
 4. Институции / други органи
 5. Работа в ЕС

Какво са търсили посетителите — най-често използваните ключови думи, въведени от посетителите в нашия формуляр за отзиви (резултати само за английски език)

 • EU, Countries, European, Union, Europe, member, euro, job, language, states, work, map, history, Europa, UE, Germany, France, directive, capital, population, Spain, currency, facts, list, cities, visa, Italy, joined, year, president, law, import, regulation, Parliament, Ukraine, policy, Greece, funding, Malta, flag, info, official, treaty, institutions, Portugal, Cyprus, rate, regions, trade, Austria, rights, economic, Belgium, Finland, Luxembourg, people, location, national, Schengen, Netherlands.

Източници

 • Тази инфографика се основава на данни от 2014 г. за главните страници на europa.eu.
 • Данните са взети от текущи онлайн проучвания — анкета сред потребителите и формуляр за коментари, както и нашия инструмент за анализи.
 • Какво правят: „Публичен сектор“ включва „правителство“ и „международни организации“. „Изследователи“ включва „преподаватели“. „НПО“ включва „организации с нестопанска цел“. „Лобисти“ включва „връзки с обществеността“ и „професионални асоциации“. Цифрите не включват категорията „други“.
 • Какво търсят: Цифрите не включват категорията „други“.
 • Откъде са те: Трафикът от Белгия/Люксембург и неопределени места не е включен.

© Европейски съюз, 1995—2015 г.

Back to top